Klever System SRL în parteneriat cu Fundaţia Creştină de Caritate „Sf. Nicolae” implementează în perioada 05.01.2015 – 31.12.2015 proiectul cu titlul „De la marginalizare la integrare”.
Programul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”

Proiectul are ca şi obiectiv general dezvoltarea economiei sociale, facilitând accesul pe piaţa muncii a 150 de persoane din grupurile vulnerabile din regiunile Nord-Vest şi Centru, în judeţele Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Mureş.
Acesta durează 12 luni și are valoarea de 5.734.884,39 lei.

Totodată, prin implementarea acestui proiect se urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

– Înfiinţarea şi dezoltarea a 6 Structuri de Economie Socială (cu personalitate juridică distinctă) în scopul de a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune socială să se integreze sau reintegreze pe piaţa muncii, în structurile sociale nou create;

– Dezvoltarea abilităţilor de planificare a carierei, de căutare şi menţinere a unui loc de muncă, de dezvoltare personală a 150 de persoane din grupurile vulnerabile, prin consiliere psihologică şi orientare profesională;

– Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor TIC pentru 66 persoane din grupurile vulnerabile (femei, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, etc.), prin derularea de programe de formare si dezvoltare a competentelor cheie;

– Promovarea economiei sociale, ca un instrument flexibil în rândul angajatorilor/angajaţilor, prin crearea a 31 de noi locuri de muncă.

– Dezvoltarea unei aplicaţii inovative dedicată grupurilor vulnerabile şi promovării economiei sociale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here