Curtea de Apel Cluj a dat dreptate Curții de Conturi în războiul început în 2018 cu Casa de Asigurări de Sănătate și Sanovil. Dacă la Tribunalul Bistrița-Năsăud dreptatea a fost de partea Casei de Asigurări de Sănătate, judecătorii clujeni au desființat hotărârea și au menținut sancțiunea de 3% pe care CJAS ar fi trebuit să o aplice Clinicii Sanovil, pentru nereguli constatate.

Un raport al Curții de Conturi realizat în 2017 pentru anul 2016 șoca furnizorii de servicii medicale, după ce inspectorii instituției cereau CJAS să penalizeze Clinica Sanovil, cel mai mare furnizor de servicii medicale private cu peste 400.000 de lei.

Suma reprezenta 3% din totalul sumei încasate de la CJAS pentru serviciile medicale prestate și reprezenta o penalizare pentru mai multe nereguli. Era vorba despre neconcordanțe între foile de observație ale pacienților și date introduse în sistemul informatic.

Casa de Asigurări de Sănătate deja sancționase Clinica Sanovil pentru aceste abateri, însă doar cu 1% din suma decontată pentru spitalizarea continuă. Asta pentru că Clinica Sanovil se afla la prima abatere din contractul pe anul respectiv.

Suma stabilită ca sancțiune era de 22.627 de lei, reprezentând 1% din decontările aferente perioadei iulie-decembrie 2016, și a fost achitată de către Sanovil.

 „În ceea ce privește constatarea înscrisă în Raportul Curții de Conturi referitoare la decontarea unor servicii medicale de spitalizare continuă pentru care s-au identificat unele neconcordanțe între foile de observație ale pacienților și datele introduse în sistemul informatic și pentru care prin Raportul de Audit se solicită recuperarea sumei de 406.000 de lei, CAS a solicitat prin dosarul nr. 4100/2017 anularea acestei măsuri ca fiind nefondată și ilegală, CAS Bistrița-Năsăud îndeplinind toate măsurile legale de sancționare a acestor abateri pe care le permit contractele încheiate cu furnizorii de servicii medicale spitalicești”, preciza CJAS BN într-un comunicat de presă imediat după ce Curtea de Conturi a făcut public raportul.

Mai mult, președintele CJAS Camelia Ilișuan spunea că nu avea cum să încalce contractul cu furnizorul și să-și stabilească o penalizare de 3% în condițiile în care contractul prevede 1% la prima abatere.

„În contractele cu spitalele, dacă depistăm nereguli de genul acesta când apar neconcordanțe între datele înregistrate și cele din sistemul SIUI, se sancționează atunci la prima constatatre cu 1% din totalul serviciilor decontate, la a doua 3%, la a treia 10% și așa mai departe. Curtea de Conturi se întreba de ce noi i-am dat 1%, nu 3%, pentru că l-am mai prins cu o chestie din aceasta într-un contract anterior. Ori acum era la prima abatere din  contractul pe anul acesta, ori nu puteai să-i dao 3% pentru că l-ai prins acum 2 ani cu nereguli de genul acesta. Erau disconcordanțe de fapt între foile de observație și ce au introdus în sistem: disconcordanțe de genul că au pus în acte ora operației înaintea orei anesteziei, chetiuni de genul acesta, mai degrabă minore”, a mai spus Ilișuan.

Războiul cu CJAS și Sanovil s-a mutat în instanță

Chiar în 2017, războiul dintre CJAS și Curtea de Conturi s-a mutat în instanță. Inspectorii Curții de Conturi le cereau celor de la CJAS să recupereze suma de peste 400.000 de lei de la Sanovil.

CJAS a contestat această decizie în instanță, dosarul fiind deschis la Tribunalul Bistrița-Năsăud în 27.09.2017. Tribunalul Bistrița-Năsăud a constatat că prejudiciul stabilit de Curtea de Conturi este „nefundamentat și nejustificat”.

„S-a reținut în esență de către Curtea de Conturi faptul că a fost exclusă nejustificat măsura de recuperare a sumelor încasate de furnizorul de servicii medicale, având în vedere că acesta a raportat date care nu sunt în concordanță cu foile de observație clinică a pacienților, creându-se un presupus prejudiciu de 401.292,11 lei, cum s-a menționat mai sus. Se pornește de la premiza – in opinia auditorilor – „… sistemul de validare a datelor raportate de furnizorul medical și implicit a cazurilor, prezintă carențe majore care, așa cum a fost prezentat în actul de control, conduce la consumul nejustificat de resurse financiare din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Sistemul de introducere a datelor în program permite furnizorului de servicii medicale să raporteze date neconforme cu FOCG, fapt care să conducă la distribuirea cazului către un DRG avantajos acestuia din punct de vedere financiar”, se arată în raportul de audit realizat de Curtea de Conturi și arașat dosarului.

Cei 400.000 de lei s-au transformat în 3.800 de lei la Tribunalul BN

Ce au spus judecătorii despre tot acest scandal? Ei bine, judecătorii Tribunalului Bistrița-Năsăud au dat dreptate Casei Județene de Asigurări de Sănătate, după cum se poate vedea și în motivarea sentinței, care a venit la finalul anului 2018.

„Având în vedere faptul că documentele ce au stat la baza elaborării deciziei contestate sunt documente preliminare concluziilor finale emise de Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Bistrița-Năsăud, susține că decizia atacată este nelegală și profund netemeinică, cu atât mai mult cu cât Curtea de Conturi a Județului Bistrița-Năsăud nu a verificat în concret foile de observație clinice generale întocmite de intervenientă, care au făcut obiectul controlului. Motivat de aceste argumente, decizia atacată încalcă dreptul numitei Clinica Sanovil Bistrița la un proces echitabil reglementat de art.6 din Convenția Europenă a Drepturilor Omului, Curtea de Conturi nesocotind toate contestațiile formulate de numita și modul de soluționare a acestora. În condițiile în care Curtea de Conturi a Județului Bistrița-Năsăud nu a verificat nici o foaie de observație clinică generală a pacientului întocmită de numita pe perioada controlată și nu a avut în vedere ultimele concluzii ale controlului efectuat de Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Bistrița-Năsăud, concluziile din decizia atacată cu privire la „decontarea” de către numita „de servicii medicale spitalicești fără documente justificative” sunt lipsite de fundament juridic. (…) Având în vedere toate aceste argumente este evident că prejudiciul estimat în sumă de 401.292 lei este nefundamentat, complet nejustificat, nefiind susținut nici de starea de fapt și nici de dispozițiile legale care reglementează acest domeniu;”, se arată în motivarea sentinței date de Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Judecătorii Tribunalului Bistrița-Năsăud au constatat și ei că au fost raportate și decontate în mod negelat de CJAS BN servicii medicale spitalicești. Contravaloarea acestora este însă de doar 3.801 lei. 

„Dispune anularea în parte a Încheierii nr. 82 din 01.09.2017 emisă de Curtea de Conturi a României , cu consecința anulării parțiale a Deciziei nr. 16/2017 și a Procesului verbal de constatare din 19 mai 2017, emise de Curtea de Conturi BISTRIȚA-NĂSĂUD , în sensul că: Anulează integral măsura stabilită la pct. 1.5 din decizie și respectiv concluziile menționate la pct. 1.5 din procesul-verbal.

Anulează parțial măsura stabilită la pct. 1.4 alin. 1 din decizie și respectiv concluziile menționate la pct. 1.4 din procesul-verbal, în sensul în care se va dispune înregistrarea în evidența contabilă a prejudiciului în valoare de 3.801,07 lei constând în contravaloarea serviciilor medicale spitalicești raportate și decontate în mod nelegal de Casa de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud furnizorului Sanovil SRL Bistrița la grupa diagnostic N1111, FOCG xxxxxx/06.07.2016, precum și dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, împreună cu beneficiile nerealizate aferente, în conformitate cu prevederile legale”, se arată în hotărârea judecătorilor Tribunalului Bistrița-Năsăud.

Curtea de Conturi a României a contestat decizia, procesul mutându-se la Curtea de Apel Cluj. Judecătorii clujeni au admis recursul Curții de Conturi și în toamna anului trecut au desființat hotărârea luată la Bistrița.

„Admite recursul declarat de pârâta CCR în nume propriu şi pentru CC BN împotriva sentinței civile nr. 671 din 20.XII.2018, pronunţată în dosarul nr. 4100/112/2017 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud, pe care o casează în parte, în sensul că: menţine măsura stabilită la pct. 1.5 din decizia nr. 16/2017 şi concluziile menţionate la pct. 1.5 din procesul-verbal de constatare din 19.05.2017. Menţine restul dispozițiilor sentinței. Obligă recurentele să achite intimatei SC CS 1000 lei cheltuieli de judecată parţiale. Decizia este definitivă şi executorie”, se arată în hotărârea judecătorilor clujeni.

Practic, judecătorii clujeni mențin măsura stabilită la punctul 1.5 din decizia nr 16/2017 și anume sancțiunea de 3% din valoarea contractului cu CAS.

Andreea Moldovan

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.