Cristian Duca, la trântă cu instituțiile statului (2) Inspectorii Antifraudă făcuți varză de expertul judiciar: NU au respectat standardele legale!

1289

Omul de afaceri bistrițean Cristian Duca s-a judecat cu Ministerul Finanțelor, după ce, la finele anului 2016, inspectorii Antifraudă de la Oradea au efectuat la fabrica de alcool a acestuia și au găsit, în opinia lor, nereguli, astfel că i-au anulat autorizația de funcționare. Bistrițeanul a reușit să demonstreze în instanță că respectivele verificări nu au fost făcute așa cum spun normele legale în domeniu și în final a obținut revocarea anulării autorizației.

În anul 2015, omul de afaceri bistrițean Cristian Duca încerca să pună pe picioare o fabrică de alcool în municipiul Bistrița. Domeniul acesta de activitate este însă unul foarte sensibil și necesită sumedenie de autorizări, iar cum în România funcționarii statului se cred mai mari decât Dumnezeu, românii cu afaceri de profil întâmpină multe piedici și au parte de mulți nervi. Prin toate acestea a trecut și Cristian Duca, însă cireașa de pe tort a fost un control inopinat al unei echipe de la Direcția Regională Antifraudă Oradea, care a avut loc în decembrie 2016.

După ce și-au făcut damblaua cei doi inspectori de la Antifraudă Oradea, fiindcă nu poate fi numită control activitatea prestată de aceștia, Duca s-a pomenit cu autorizația revocată două luni mai târziu, în februarie 2017. Și asta deoarece i s-ar fi găsit o cantitate de alcool în plus în fabrică. Era vorba despre câteva sute de litri, deși, culmea, totul era înregistrat în documentele firmei. Mai mult decât atât, decizia de revocare a fost emisă în afara termenului legal.

În articolul publicat săptămâna trecută de Gazeta de Bistrița arătam  care sunt motivele care stau la baza chemării în judecată a Ministerului Finanțelor Publice de către Cristian Duca. Acum urmează să vă prezentăm ce spune expertul, fiindcă în cauză înstanța a dispus să se întocmească o expertiză judiciară care să facă lumină.

Concret, expertul a primit misiunea să stabilească dacă diferențele cantitative de alcool menționate în procesele verbale încheiate de inspectorii Antifraudă, din decembrie 2016 și februarie 2017, puteau fi justificate prin raportare la temperatura alcoolului. De asemenea, trebuia stabilit dacă respectivele diferențe se înscriu în matja de eroare legală a calibrării bazinelor și în toleranțele tehnologice legale de îmbuteliere prevăzute de lege, precum și dacă inspectorii Antifraudă au efectuat măsurători și dacă acestea respectă standardele prevăzute de lege, inclusiv dacă  metoda de determinare a stocurilor faptice a fost cea corectă, și dacă măsurătorile au fost efectuate/transformate conform tabelelor de corecție pentru temperatura ambientală de 20 de grade Celsius.

Nu au determinat conform legii stocul faptic

Ceea ce reiese din documentul întocmit de expert, demonstrează că cei doi inspectori Antifraudă ori habar nu au de meserie și nu au ce să caute într-o astfel de instituție, ori au fost rău intenționați și au “fraudat” ei înșiși controlul, ori au venit cu o temă de casă data de mai sus. Dar să vedem ce scrie mai exact expertul. Din lipsă de spațiu, menționăm că vom reda pasje din documentul întocmit de expert.

“În urma analizei procesului verbal nr. 7117/20.12.2016, precum și a listei de inventariere nr. 7048/3/13.12.2016 încheiate de cei doi inspectori aintifraudă din echipa de control, am constatat faptul că în aceste două documente nu se face nicio referire la temperatura alcoolului. (…)

Din analiza comparativă a celor menționate de către echipa de control în cele două procese verbale prezentate, se desprind următoarele concluzii:

  • În Procesul verbal nr. 7117/20.12.2016 se menționează faptul că stocurile prezentate ( de materii prime) sunt stocuri scriptice, kiar cele faptice vor fi consemnate într-un alt proces verbal;
  • În Procesul verbal nr. 418/03.02.2017 sunt prezentate stocuyrile faptice, conform listei de inventariere (obs: stocurile scriptice devin dintr-o dată stocuri faptice), cu transformarea la temperatira de 20ºC ( de la temperatura de 4ºC), doar a poziției 9 (din lista de inventariere), obținându-se astfel cantitatea totală de alcool de 52.439 l alcool pur (100%);
  • Temperatura de 4ºC, utilizată pentru recalcularea alcoolului etilic prdus finit (poziția 9, cantitate de 6.717 l alc. 96%), este justificată de către echipa de control ca fiind temperatura determinată și utilizată de către DRV Birou Vamal Cluj, în ziua precedentă (12.12.2016), când a fost denaturată cantitatea de alcool identificată pe stoc, conform procesului-verbal de denaturare nr. 4612;
  • Nu a fost menționată temperatura aparentă a produselor și nu au fost efectuate alte corecții de temperatură aferente celorlalte cantități de alcool etilic și produse alcoolice (10 poziții) identificate pe stoc și menționate în lista de inventariere datată 13.12.2016;
  • Nu au fost efectuate determinări privind concentyrația alc oolică a cantităților de alcool și produse alcoolice aflate pe stoc (datorate lipsei aparaturii) specifice necesare – termoalcoolmetru -, FAPT RECUNOSCUT DE CĂTRE MEMBRII ECHIPEI DE CONTROL);
  • ECHIPA DE CONTROL NU A EFECTUAT CONFORM LEGISLAȚIEI, determinarea stocului faptic menționat în lista de inventariere, ci a preluat de fapt stocul scriptic menționat în fișele de magazie și cel atașat bazinelor de stocare, în cantitate de 52.439 l alcool pur (100%)”, precizează expertul în expertiza întocmită.

Astfel, pentru a justifica diferentele cantitative de alcool, prin raportare la temperatura alcoolului, expertul a fost nevoit să recalculeze absolut tot. Evident, s-a ținut cont și de temperaturile externe oficiale, înregistrate de stațiile meteo în zilele în care au fost efectuate respectivele controale ale inspectorilor Antifraudă.

“Folosind acest scenariu posibil, se poate mențion răspunsul la acest obiectiv, în sensul în care, dacă inventarul faptic AR FI FOST EFECTUAT ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE, diferența de alcool menționată de echipa de control în procesul verbal nr. 418/03.02. 2017, putea fi justificată în totalitatea ei, prin raportarea la temperatura de lucru a soluțiilor alcoolice aflate în stoc”, mai precizează expertul.

Diferența de alcool nu este reală

Totodată acesta mai arată că diferența de alcool menționată în procesul verbal din februarie 2017 nu este reală, întrucât aceasta nu a fost stabilită în urma unui inventar faptic.

Acesta mai arată că “în condițiile în care în Procesul verbal nr. 418/03.02.2017 se menționează faptul că nu poate fi justificată prin documentele puse la dispoziția echipei de control cantitatea de 14,886, 50 l alcool sanitar 70%, este evident fptul că această cantitate de 8.447 l alcool sanitar 70% stabilită suplimentar  ca eroare negativă tolerată legal la îmbuteliere, nu acoperă cantitatea de alcool sanitar 70%, stabilită de organul de control (diferența rămasă 6.439,5 l)”. Astfel, potrivit expertizei, “organul de control NU A STABILIT UN STOC FAPTIC REAL ÎN CONFORMITATE CU PREVEDRILE LEGALE. Dacă organul de control efectua verificarea volumului real (prin determinarea concentrației aparente și a temperaturii de lucru), prin sondaj, al sticlelor de 0,5 l cu alcool sanitar identificate pe stoc, se putea stabili eroarea existent și confirma (sau infirma) astfel eroarea negative tolerată calculată”.

Nu au respectat standardele impuse de lege

În ceea ce privește dacă au fost efectuate măsurători și dacă acestea respectă standardele prevăzute de lege, inclusiv dacă metoda de determinare a stocurilor faptice a fost cea corectă și dacă au fost efectuate/transformate conform tabelelor de corecție pentru temperatura ambientală de 20 de grade Celsius, expertul ajunge la o altă concluzie care indică faptul că inspectorii Antifraudă nu și-au făcut treaba conform legii.

“(…) nu au fost efectuate măsurători faptice de către inspectorii antifraudă și nu au fost respectate standardele prevăzute de lege, ca urmare metoda de determinare a stocurilor faptice nu este cea corectă. NU au fost effectuate/transformate stocurile de produse alcoolice conform tabelelor de corecție pentru temperature ambientală de 20ºC, Nefiind determinat stocul faptic, este evident că plusul menționat în cele două procese verbale, NU ARE TEMEI LEGAL, înstrucât conform reglementărilor legale (…), rezultatele inventarierii se stabișlesc prin compararea datelor constatate faptic și înscrise în listele de inventariere cu cele din evidența tehnico-operativă (fișele de magazie) și din contabilitate. Organul de control a stabilit rezultatul inventarierii prin utilizarea doar a unor date scriptice, NEÎNDEPLININD astfel OBIECTUL CONTROLULUI,  care constă în verificarea înregistrării în evidențele contabile a achizițiilor și livrărilor de produse accizabile și verificarea stocurilor existente la punctul de lucru (…)”, precizează expertul.

(Va urma)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here