De aproape 9 ani de procese a avut nevoie firma care deține clădirea de pe str. Gheorghe Șincai din Bistrița chiar de lângă sediul nou al municipalității, ca să i se dea dreptate, după ce în urmă cu 10 ani, primăria condusă de Ovidiu Crețu a dispus demolarea unui spațiu ce lega cele două imobile, aflat deasupra unui gang. Acum, municipalitatea este pusă în situația în care trebuie să plătească despăgubiri uriașe, dar și să reconstruiască porțiunea demolată ori să achite cheltuielile aferente.

Este vorba despre SC Cafe Bar Select al cărui imobil a fost grav afectat după ce o parte din acesta, care făcea legătura, pe atunci, în 2011, cu sediul Direcției de Patrimoniu a Primăriei Bistrița, a fost demolată.

După ce a cerut oficial municipalității să rezolve problema, SRL-ul s-a văzut nevoit să apeleze la instanță. Și a purtat două procese, unul demarat în 2012, în care a cerut instanței să oblige atât Primăria Bistrița, cât și executantul lucrărilor – Imobil DAN SRL – să refacă zidul clădirii, iar în cel de-al doilea, demarat în 2014, și purtat aproape în paralel cu primul, prin care a cerut despăgubiri.

Ambele dosare au fost câștigate de Cafe Bar Select SRl, și pe bună dreptate.

Proiect pe genunchi, victime colaterale

Decizia demolării clădirii care a găzduit până în 2011 Direcţia de Patrimoniu din cadrul Primăriei Bistriţa a stârnit multe controverse la acea vreme. Fiind vorba de un imobil vechi de mai bine de două secole, părerile specialiştilor au fost împărţite. Unii susţineau că imobilul, care era într-o stare serioasă de degradare, nu mai putea fi reabilitat decât cu costuri enorme, în schimb alţii spuneau că este de preferat soluția salvării cel puţin a pereţilor exteriori şi că municipalitatea s-a pripit atunci când a permis buldozerelor să intre în clădire.

La baza deciziei de demolare, potrivit specialiştilor primăriei, au stat problemele grave pe care le avea structura de rezistenţă a clădirii, plus că aceasta nu avea nici valoare din punct de vedere arhitectural cu toate că avea o vechime destul de mare. După o serie de calcule, factorii de decizie din Primăria Bistriţa au ales să dărâme clădirea existentă pe strada Şincai şi realizarea unei clădiri moderne.

Timp de aproape un an s-au făcut calcule şi documentaţii, pentru care Primăria Bistriţa a cheltuit 58.790 lei (fără TVA), studiile de fezabilitate şi proiectarea fiind întocmite de SC Arhi Beast SRL din Cluj-Napoca, contractul fiind câştigat prin licitaţie, în 16 decembrie 2009. Și tot degeaba, fiindcă abia în 2011, după ce a fost atribuit contractul pentru lucrările de execuție, și-au dat seama că de fapt clădirea ar trebui demolată.

La licitaţia organizată pentru execuţia lucrărilor de construire a noului sediu al Direcţiei de Patrimoniu din cadrul municipalităţii au depus oferte opt firme, câștigătoare fiind desemnată SC Imobil Dan.

Preţul cu care firma bistriţeană a câştigat licitaţia s-a ridicat la 3.666.478 lei, fără TVA, cu peste un milion mai puţin faţă de estimările municipalităţii. Asta a fost doar la început.

După finalizarea noii construcții, un detaliu ciudat a ieşit însă în evidenţă. Dacă înainte de demolarea imobilului de pe Şincai nr. 2, acesta făcea corp comun cu imobilul din stânga ce aparține SC Cafe Bar Select SRL, și în care îşi avea sediul şi Banca Transilvania, ulterior între cele două clădiri s-a ivit un spaţiu de “toată frumuseţea”.

Explicaţia de atunci municipalităţii a fost cel puţin ciudată, deşi s-a pretins că aşa a fost prevăzut în proiect.

Iniţial, între clădirea de birouri ale primăriei şi sediul Băncii Transilvania de pe Şincai exista un întrând deasupra căruia era construită o locuinţă ce nu mai era demult folosită de nimeni. Odată cu demolarea clădirii direcţiei municipalităţii bistriţene a dispărut şi poarta şi locuinţa respectivă, în locul acestora nemaifiind nimic construit. Astfel între bancă şi noua clădire a apărut un spaţiu.

La acea vreme, purtătorul de cuvânt al municipalităţii bistriţene, Mihai Ruşti, spunea că spaţiul respectiv avea mai mulţi coproprietari printre care se regăsea şi Primăria Bistriţa și că spațiul nou apărut va fi amenajat de comun acord.

„Depinde de ceilalţi proprietari. Dacă e să facem acolo o amenajare comună trebuie să participe în cotă parte fiecare dintre proprietari”, a precizat purtătorul de cuvânt al municipalităţii.

În timp ce purtătorul de cuvânt al administraţiei locale vorbea de un acord comun de refacere a spațiului cu pricina, arhitectul şef al Primăriei Bistriţa, Monica Pop, declara în media locale că sarcina de a reface zona care a rămas liberă în urma demolării şi construirii noului imobil ar reveni de fapt vecinului, adică Cafe bar Select SRL. Potrivit arhitectului şef, vecinul rămas fără poartă şi fără spaţiul de la etaj ar fi depus deja, undeva la finele anului 2012, o cerere la Primăria Bistriţa pentru eliberarea unui aviz de construire. Numai că nu s-a rezolvat nimic, astfel că Cafe Bar Select SRL a fost nevoită să apeleze la instanță.

Obligate să reconstruiască partea demolată sau să suporte cheltuielile

Astfel, primul dosar, așa cum precizam mai sus, a fost deschis în 2012, având obiectul obligația de a face. Astfel, în cererea de chemare în judecată, firma a solicitat magistraților de la Judecătoria Bistrița să oblige Primăria Bistrița, dar și pe Imobil Dan SRL să refacă, în solidar, imobilul pe cheltuiala lor.

“Prin lucrările efectuate a fost cauzat un prejudiciu la imobilul proprietatea reclamantei, constând în probleme de structură , demolarea unor încăperi, etc.

Reclamanta a notificat aceste aspect atât proprietarului care este Municipiul Bistrița prin Primar, cât și societății care a efectuat această construcție, însă nu s-au luat nici un fel de măsuri.

Pârât a răspuns la notificare cu adresa nr. 141/29.02.2012 din care rezultă faptul că a confundat acordul reclamantei pentru efectuarea reparației imobilului lor de a demola un zid cu acordul de a suporta aceasta o astfel de pagubă. Acest aspect rezultă și din Dispoziția de șantier nr. 2 unde se arată în mod clar că se vor face lucrări de demolare și reconstruire . Ori, în baza acestei adrese a dat acceptul pentru a nu opri lucrările de la proprietatea vecină.

Deoarece vecinul reclamantei și constructorul acestuia nu înțeleg că i-au produs un prejudiciu și că au obligația de a readuce imobilul la starea inițială reclamanta a formulat prezenta acțiune.

A menționat că fiecare zi de întârziere aduce noi prejudicii deoarece jumătate din clădirea acesteia este încă în picioare și riscă să se dărâme dacă nu se iau măsurile necesare.

Pentru cele două pârâte readuce în vedere dispozițiile art. 1349 Cod civil care prevăd obligația oricărei persoane fizice sau juridice de a respect a legea, iar prin acțiunile sale să aducă sau nu aducă atingerea drepturilor altor persoane, în cazul de față dreptului reclamantei de proprietate.

Totodată reclamanta a pus în discuție și obligația acelor persoane de răspunde pentru prejudiciile cauzate și de obligația de a le repara integral. O astfel de reparație se poate face în cazul de față chiar prin refacerea părții din imobilul acesteia p e care au demolat-o.

A sesizat și Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național Bistrița , însă până la această dată nu au fost luate niciun fel de măsuri, ba chiar lucrările continuă iar imobilul reclamantei se degradează din ce în ce mai mult.

În situația î n care această stare va continua reclamanta a solicitat și suportarea prejudiciului produs din nefolosința imobilului pe toată această perioadă din culpă pârâților”, a reținut Judecătoria Bistrița din cererea de chemare în judecată depusă de Cafe Bar Select SRL.

Cum toate probele de la dosar i-au fost favorabile firmei reclamante, instanța de fond i-a dat dreptate, în iunie 2017, la 5 ani după debutul procesului.

“Din probatoriul administrat (înscrisurile de la dosar și expertizele în construcții efectuate de experții P.I și P. R.), coroborat cu susținerile părților, instanța reține următoarea stare de fapt :

În baza contractului de executare lucrări nr. 21/L din data de 6.05.2011, pârâta SC Imobil DAN SRL fost contractată de pârâta Municipiul Bistrița să execute lucrări aferente proiectului  (…).

În cursul lunii iunie 2011 au început lucrările prevăzute în contractul de executare lucrări nr. 21/L din data de 16.05.2011 și care au fost finalizate la data de 01.10.2013.

După demolarea vechii clădiri a Primăriei Mun. Bistrița, mai exact în timpul execuției fundațiilor pe piloți înspre clădirea reclamantei, s-au evidențiat fisuri oblice mari, la etajul I de pe fațada posterioară și laterală dreapta a imobilului, proprietatea reclamantei SC Cafe Bar Select SRL, astfel că, pârâta Sc Imobil Dan SRL a efectuat adresa nr. 420/27.07.2011, prin care a solicitat Primăriei mun. Bistrița să aprobe schimbarea de soluție pentru consolidarea clădirilor învecinate, în caz contrar lucrările de execuție urmând a fi sistate.

Prin adresa nr. 466/11.08.2011, pârâta Municipiul Bistrița a solicitat reclamantei acordul pentru demolarea pereților din zidărie de cărămidă de la etajul 1 de pe fațada posterioară și laterală dreapta a imobilului proprietatea acesteia, deoarece prezintă fisuri oblice mari și prezintă pericol ridicat de surpare. După lucrările de demolare, constructorul a solicitat beneficiarei lucrărilor, pârâtei mun. Bistrița stabilirea exactă a lucrărilor ce se vor efectua pentru readucerea clădirii învecinate (proprietatea reclamantei) la forma anterioară și nr. 794/20.12.2011.

În concret, demolarea a două încăperi situate deasupra gangului dintre cele două proprietăți s-a efectuat la data de 17.08.2011 în baza dispoziției nr. 2/16.08.2011, semnată de dirigintele de șantier – ing. V. V. din cadrul beneficiarului lucrării – Primăria mun. Bistrița – Direcția Tehnică.

Din suplimentul la lucrarea de expertiză în construcții efectuată de expertul R. P., instanța reține că deși structura de rezistență a clădirii reclamantei era afectată din cauza vechimii, factorul determinant pentru situația actuală este constituit de demolarea fostului sediu al Primăriei, fiind afectată inclusiv partea rămasă (nedemolată).

În opinia dirigintelui de șantier V. V., prezent la lucrarea de expertiză în construcții după demolarea vechii clădiri a Primăriei Bistrița, în timpul execuției fundațiilor pe piloți înspre clădirea reclamantei, s-au constatat fisuri active în peretele exterior, precum și în el de la etaj, motiv pentru care s-a dispus prin dispoziția de șantier nr. 2/16.08.2011 demolarea parțială a clădirii reclamantei pe porțiunea afectată de la etaj și reconstruirea ei, evitând astfel o posibilă prăbușire. Și în opinia expertului P. I., demolarea clădirii pârâtei municipiul Bistrița a afectat stabilitatea structurii clădirii reclamantei, întrucât la nivelul etajului I, cele două clădiri erau legate structural, iar odată rupte aceste legături au apărut fisuri suplimentare care au dus la activarea celor vechi și chiar la formarea unor fisuri noi, precum și la crearea riscului pierderii stabilității, prin înclinarea corpului de clădire al reclamantei spre zona demolată, facilitând în timp prăbușirea”, a motivat instanța care a decis obligarea “la refacerea imobilului proprietatea reclamantei (…), potrivit configurației și structurii anterioare demolării parțiale din data de 17.08.2011, cu ocazia executării lucrărilor de construcții la clădirea Primăriei Bistrița învecinată, respectiv refacerea celor două încăperi situate deasupra gangului dintre cele două proprietăți și care au fost demolate în baza Dispoziției de șantier nr. 2/16.08.2011, iar în caz de refuz, autorizează reclamanta să efectueze aceste lucrări, pe cheltuiala pârâților”.

Deși municipalitatea și Imobil Dan au înaintat apel, la Tribunalul Bistrița-Năsăud, și mai apoi recurs, la Curtea de Apel Cluj, acțiunile lor au fost fără succes, ultima sentință, cea definitivă și irevocabilă fiind pronunțată în mai 2019.

S-au cerut și daune materiale

Cafe Bar Select SRL a deschis și un al doilea proces în instanță împotriva primăriei și a executantului lucrărilor, Imobil Dan, în 2014, în care a cerut obligarea municipalității și a firmei Imobil Dan să plătească în solidar daunele materiale “reprezentând prejudiciul rezultat prin demolarea parțiala a imobilului proprietatea reclamantei (…), respectiv a chiriei în cuantum de 1.296 euro/lună, neîncasată de societatea reclamantă pentru parterul imobilului începând cu data de 16.09.2013 și până la data reconstrucției imobilului de către pârâte; contravaloarea lipsei de folosința pentru etajul imobilului, respectiv a sumei de 10 euro/mp/lună, calculate de la data demolării abuzive a imobilului reclamantei și până la data reconstrucției imobilului de către pârâți”.

Judecătoria Bistrița a admis cererea firmei reclamante și a dispus ca pentru spațiul de la parter unde a funcționat Banca Transilvania, primăria și Imobil Dan să plătească “1.296 euro pe lună (sau echivalentul în lei la data plății, la cursul oficial al BNR), pentru perioada 16.09.2013 – 31.12.2019; din care se va scădea suma de 300 lei lunar, începând cu data de 01.02.2017; pentru spațiul de la etaj – suma de 687,30 euro pe lună (sau echivalentul în lei la data plății, la cursul oficial al BNR), pentru perioada 16.09.2013 – 31.12.2019; precum și în continuare, ambele sume, în același cuantum și în aceleași condiții, până la refacerea imobilului în cauză”.

Evident, municipalitatea a atacat cu apel la Tribunalul Bistrița-Năsăud, unde instanța a decis că daca plata pentru parterul imobilului deținut de reclamantă este justificată, cea pentru spațiul de la etaj nu e în regulă, fiindcă respectivul spațiu era nefolosit de ani buni înainte de demolare.

Drept urmare s-a ajuns în recurs la Curtea de Apel Cluj, unde instanța a dat din nou câștig firmei reclamante, cu privire la spațiul de la etaj, însă decizia a fost altfel decât cea pronunțată de Judecătoria Bistrița, în sensul în care primăria și Imobil Dan SRL ar trebui să plătească circa 344 euro pe lună, adică jumătate din suma stabilită de instanța de fond. Restul hotărârii pronunțată de Judecătoria Bistrița a rămas însă bătută în cuie.

La un calcul scurt, grosso modo, cele două pârâte ar avea de plată până la acest moment, undeva la 140.000 de euro către SC Cafe Bar Select SRL. Numai că există o problemă: Imobil Dan a intrat în faliment în noiembrie 2019, astfel că e cam greu pentru Cafe Bar Select să recupereze de la aceasta sumele pe care i le datorează.

1 COMENTARIU

  1. Motto:
    „Prin incăpătânare omul inteligent nu devine mai inteligent decât este, dar prostul devine cu sigurantă mai prost”.
    (Lucian Blaga)
    Prin anul 2011 fostul primar Ovidiu Cretu s-a incăpătânat să dărâme fostu restaurant Transilvania din centrul istoric al Bistritei , in ciuda avertismentelor directorului de la Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu, Alexandru Uiuiu care a sugerat solutii pentru o variantă de conservare, având in vedere frontul stradal in ansamblul său, care include si Pasajul Aurarilor din arhitectura veche a orasului. In locul restaurantului ras de pe fata pământului a fost construita din temelii o nouă clădire pentru Directia de Patrimoniu a primăriei. Pe lângă faptul că noua cladire nu mai seamănă deloc cu vechea constructie, nici pasajul Aurarilor nu mai arata ca inainte, fiind distruse arcadele care dau o notă de personalitate Pasajelor Bistritei. Ba mai mult la capătul din partea stângă al noii cladiri a mai apărut un nou pasaj, de fapt o spărtură, prin demolarea unei portiuni din cladirea ce adapostea o filială a Bancii Transilvania si care fiind lipită de vechea clădire a restaurantului a fost grav avariată.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here