Axa prioritara 2 a Programul Operational Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-DRU) – Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii are ca obiectiv general cresterea ocupabilitatii persoanelor aflate în perioada de educatie si formare profesionala initiala, precum si cresterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii, în contextul societatii bazate pe cunoastere.

Corelarea deficitara a sistemului de educatie si formare profesionala cu dinamica pietei muncii reprezinta un obstacol în calea dobândirii si pastrarii unui loc de munca, devenind astfel una dintre principalele cauze pentru somajul de lunga durata. Activitatile finantate se concentreaza asupra perspectivei învatarii pe tot parcursul vietii si a contributiei acesteia la îmbunatatirea procesului de insertie a absolventilor pe piata muncii, prin reducerea ratei abandonului scolar timpuriu si cresterea participarii la programele de FPC în vederea obtinerii unei calificari complete si actuale în corelare cu cerintele pietei muncii. Interventiile finantate în cadrul aceste axe prioritare vor contribui la asigurarea de oportunitati pentru toti prin oferirea unei sanse fie prin educatie, fie prin formare profesionala, fie prin munca. O atentie speciala se acorda asigurarii utilitatii si relevantei sanselor si oportunitatilor oferite.

Axa prioritara 2 prezinta trei domenii de interventie, pentru fiecare dintre ele existând posibilitatea de a accesa fonduri pentru proiecte strategice sau de grant. Un aspect comun al proiectelor strategice este tipul apelului si data limita, mai exact apelul de proiecte cu termen limita, data de 12.09.2008 ora 17.00. Pentru proiectele de grant, apelul de proiecte este cu depunere continua, conform principiului „primul venit, primul servit”, pâna la utilizarea alocarii financiare, dar nu mai târziu de o data fixata.

Tranzitia de la scoala la viata activa

Domeniul de interventie 2.1. – Tranzitia de la scoala la viata activa sprijina actiuni care se concentreaza asupra cresterii relevantei rezultatelor învatarii dobândite la locul de munca, precum si asupra îmbunatatirii serviciilor de orientare si consiliere profesionala. De asemenea, prin actiuni cu caracter inovator, se sprijina activitati orientate catre cresterea sanselor de ocupare, de exemplu prin firmele de exercitiu sau întreprinderile virtuale. Titlul cererii de proiecte strategice a acestui domeniu de interventie este Învata o meserie,  beneficiând de o alocarea financiara de 45.000.000 de lei. Contributia solicitantului este stabilita la  2 sau 5% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile, în functie de categoria de persoana juridica din care solicitantul eligibil face parte. Activitatile eligibile se grupeaza dupa cum urmeaza activitati de organizare, implementare, monitorizare, evaluare a stagiilor de pregatire practica pentru elevi, prevazute în curriculum-ul obligatoriu, începând cu clasa a IX-a inclusiv, pentru toate filierele si profilurile din sistemul national de educatie; activitati de organizare, implementare, monitorizare, evaluare a stagiilor de pregatire practica pentru studenti, prevazute ca obligatorii în planul de învatamânt; activitati de dezvoltare, implementare, monitorizare si evaluare a serviciilor de consiliere si orientare profesionala; campanii de informare/constientizare/ mediatizare; activitati inovatoare care faciliteaza tranzitia de la scoala la viata activa. Grupul tinta eligibil cuprinde urmatoarele categorii:

elevi; studenti; personal din întreprinderi cu atributii de tutori pentru pregatirea practica a elevilor si

studentilor; personal specializat în furnizarea de servicii de orientare si consiliere profesionala, altul

decât cel încadrat în munca potrivit Legii Nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic.

Cererea de propuneri pentru proiectele de grant poarta titlu de Învata pentru cariera ta!, alocarea financiara fiind de 40.000.000 lei. Proiectele propuse în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte vor contribui la realizarea urmatoarelor operatiuni orientative: sprijinirea programelor de învatare la locul munca pentru elevi si studenti; sprijinirea initiativelor de parteneriat între scoli, universitati si întreprinderi; dezvoltarea si furnizarea serviciilor de orientare, consiliere si îndrumare în sprijinul tranzitiei de la scoala la viata activa; monitorizarea insertiei tinerilor absolventi pe piata muncii; dezvoltarea actiunilor inovatoare în vederea îmbunatatirii tranzitiei de la scoala la viata activa.

Prevenirea si corectarea abandonului timpuriu al scolii

Domeniul de interventie 2.2. – Prevenirea si corectarea abandonului timpuriu al scolii propune doua cereri de propuneri de proiecte, A doua sansa în educatie,  pentru proiectele strategice si Nu abandona scoala!, pentru proiectele de grant, cu alocari financiare de 110.000.000 lei si respectiv 69.176.000 lei. Pentru proiectele de grant, termenul limita de depunere a proiectelor este 30.09.2008. Prevenirea fenomenului de parasire timpurie a scolii este obiectivul specific comun ambelor cereri de propuneri, poiectele strategice vizând în plus mentinerea în sistemul de educatie si formare profesionala initiala a persoanelor expuse acestui risc, iar cele de grant furnizarea competentelor si abilitatilor de baza necesare persoanelor care au parasit timpuriu scoala. Atât proiectele strategice, cât si cele de grant trebuie sa contribuie la realizarea unei serii de operatiuni orientative cum sunt: sprijinirea si dezvoltarea de programe pentru mentinerea elevilor în educatie si prevenirea parasirii timpurii a scolii; dezvoltarea de programe integrate pentru cresterea accesului si participarii în învatamântul primar si secundar pentru persoanele apartinând grupurilor vulnerabile, inclusiv sprijin financiar pentru familiile acestora; promovarea unor servicii integrate si solutii alternative pentru învatamântul prescolar; implementarea programelor de tip “scoala dupa scoala”,

Proiectele de grant au operatiune orientativa în plus, cea de reintegrarea în educatie a celor care au parasit timpuriu scoala (inclusiv programe de educatie de “a doua sansa”). Grupul tinta comun ambelor tipuri de proiecte cuprinde urmatoarele categorii: prescolari; elevi cu risc de parasire timpurie a scolii; persoane anterior aflate în detentie, delincventi juvenili; parinti/tutori ai elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii; personal implicat dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de parasire a scolii. În plus, proiectele de grant vizeaza si persoanele care au parasit de timpuriu scoala, care nu au absolvit învatamântul obligatoriu si personalul implicat în dezvoltarea si implementarea programelor de educatie de tip „a doua sansa”.

Domeniul de interventie 2.3. – Acces si participare la FPC se adreseaza angajatilor din toate sectoarele economice, cu exceptia administratiei publice si al educatiei, având în vedere faptul ca finantarea formarii profesionale pentru angajatii din sistemul de educatie se realizeaza în cadrul domeniului major de interventie 1.3 – Dezvoltarea resurselor umane în educatie si formare profesionala al POS – DRU, iar finantarea formarii profesionale pentru angajatii din administratia publica se realizeaza prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative. Proiectele au ca obiectiv dezvoltarea capitalului uman si crestere a competitivitatii economice, prin activitati destinate calificarii sau recalificarii angajatilor, ami exact programe de formare profesionala continua. Acestea, pentru a beneficia de finatare trebuie sa aiba ca finalitate calificarea sau recalificarea angajatilor, validata prin certificate de calificare. Complementar, programele finantate în cadrul domeniului major de interventie – 3.2 Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii vor sustine actiuni destinate perfectionarii, respectiv specializarii angajatilor.

Acest domeniu de interventie prevede doua cereri de propuneri de proiecte. Calificarea – o sansa pentru viitor! – este cererea de propunere de  proiecte strategice, cu o alocare financiara de 150.000.000 lei. Proiectele implementate la nivelul unui sector economic sunt considerate strategice daca grupurile tinta provin din cel putin doua regiuni de dezvoltare. Continua sa te califici! – este titlul cererii de propunere de proiecte prevazuta proiectelor de grant, beneficiând de o alocarea financiara de 100.000.000 lei.

Dan Apostol

Asociat la firma de consultanta MURESAN DRAGOS APOSTOL srl  

Pentru detalii va puteti adresa la sediul firmei din Cluj-Napoca

Str. Decebal nr.69, la telefon 0722362726 sau prin e-mail, la adresa: office@mmda.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here