În dosarul lui Niculae Turja, bârgăuanul care se luptă cu Primăria Bistrița-Bîrgăului și cu primarul Vasile Laba pentru terenul pe care administrația locală a construit o groapă ecologică de gunoi de grajd, pare să treneze. Cu toate că expertiza întocmită în cauză arată foarte clar că terenul este al lui Turja, avocații primăriei o contestă. Totuși, avocații primăriei au cerut o nouă expertiză, însă au depășit termenul în care puteau solicita așa ceva, astfel că instanța le-a spus “pas”.

Terenul pe care a fost construită groapa de gunoi îi aparține lui Turja, nu comunei, iar cel pe care ar fi trebuit să fie construit obiectivul se află poziționat în altă zonă, la peste 2,6 km de actuala poziție, relevă expertiza judiciară întocmită în cauză.

Expertul judiciar arată că groapa e pe terenul lui Turja

În concluziile finale, expertul judiciar arăta că, în urma măsurătorilor efectuate în Ridul Bridireasa și Valea Albului, cât și în urma documentațiilor care vizează numerele topografice amintite în cauza aflată pe rolul instanței, reiese că “documentația topo care a stat la baza înscrierii dreptului de proprietate asupra terenului imobil având numărul cadastral 27409 Bistrița Bîrgăului din CF 27409 Bistrița Bîrgăului din punct de vedere tehnic al identificării exacte a numerelor topografice ESTE TOTAL ERONATĂ”.

“Având în vedere că terenul imobil cu nr. cad. 27904 Bistrița Bîrgăului având proprietar tabular Comuna Bistrița Bîrgăului conform CF electronic 27904 Bistrița Bîrgăului, nr. cad. ce provine din dezmembrarea nr. top 2748/2, 2793 și 2801 din CF vechi 501 Bistrița Bîrgăului, EXECUTANTUL TREBUIA SĂ CUNOASCĂ planul de carte funciară cu numere topografice ale comunei Bistrița Bîrgăulu, mai ales că l-a atașat la lucrarea din Dosarul nr. 19494 din 25.04.2016 și unde se poate observa că zona unde a făcut identificarea FAPTICĂ a terenului s-ar afla în RIDUL SIMEGEA (n. r). Concluzie TOTAL ERONATĂ, numerele topografice respective aflându-se în cu TOTUL ALTĂ ZONĂ, mai exact în RIDUL EALUL ALBULUI, iar IDENTIFICAREA FAPTICĂ (pe teren) a imobilului teren s-a făcut în RIDUL BRIDIREASA (Dealul Bridireasa).

Totodată, datorită acestei INTERPRETĂRI DEFECTUOASE a planului de carte funciară cu numere topografice, dar mai ales a IDENTIFICĂRII GREȘITE A LOCAȚIEI ȘI AMPLASAMENTULUI IMOBILULUI a dus la SUPRAPUNEREA ATÂT SCRIPTICĂ CÂT ȘI FAPTICĂ a imobilului cu nr, cad. 27409 Bistrița Bîrgăului peste imobilul PROPRIETATEA RECLAMANTULUI TURJA NICULAE, imobil ce se află în RIDUL BRIDIREASA.

Ba mai mult, locația indicată de reprezentantul pârâților (n. r. Comuna Bistrița Bîrgăului prin primar) de unde ar începe proprietatea Comunei Bistrița Bîrgăului (nr. top 2748/2/2, 2793, 2801) SE AFLĂ LA DISTANȚA de 2.650 m liniari față de amplasamentul actual al locației care și aceasta este eronată, deoarece mi s-a indicat inclusiv proprietatea lui Bertel Macedon (nr. top 2784/2/1, 2770/1, 2770/2)”, a menționat expertul judiciar.

Primăria, nu și nu

De cealaltă parte însă, avocatulPrimăriei Bistrița Bîrgăului a solicitat efectuarea unui nou raport de expertiză topografică, indicând mai multe aspecte care, în opinia reclamanților nu ar fi în regulă.

Astfel, avocatul primăriei susține faptul că expertul “nu a precizat metoda sau mijloacele folosite din care a tras concluzia fermă că imobilul în cauză se identifică sub nr. top 3209/6, raportat atât la caracterul concretual al hărților de caret funciară în zona de interes cât și la faptul că nu a măsurat întreaga suprafață de teren aflată în posesia familiei reclamantului”.

Totodată, se mai susține că expertul „a ignorat” și faptul că numărul top mai sus amintit se află în centrul hărții, iar pe planul de amplasament acesta s-ar învecina imediat cu UAT Livezile.

În plus, avocatul mai face referire cu privire la vecinătăți , sens în care două anexe ar fi fost întocmite greșit.

“Apreciem că domnul expert nu a verificat veridicitatea informațiilor obținute de la reclamant având în vedere următoarele: nr. top 2309/6 are suprafața scriptică de 7087 mp, iar reclamantul revendică acest teren după Turja Nicolae, antecesorul său, care deține 1/3 parte din proprietate, respectiv 2326 mp, mai mică decât suprafața imobilului revendicat. În această situație nu poate reclamantul să se erijeze în vecin pe toate laturile și să mai dețină suprafețe de teren în zonă avându-se în vedere suprafața nr. topo.

Nu s-a verificat corectitudinea informațiilor furnizate de către reclamant, suprafța scriptică a imobilului identificat în cele două cărți funciare este de 30.324 mp., iar în realitate familia Turja folosește dublul acestei suprafețe – se impune să se identifice conform schițelor CF, sub ce nr. top se identifică diferența de suprafață (în care este inclusă și suprafața terenului, obiect al prezentului dosar) ținând cont de norma tehnică care permite majorarea suprafeței de teren în extravilan cu maxim 5%.

Identificarea cu date cadastrale a suprafețelor de teren înscrise în CF 1809 a localității Bistrița Bîrgăului, pI, este total eronată. Ridul Simegea se referă la zona imediată a imobilului expertizat pe când ridul Bridireasa se referă la întreaga zonă cuprinsă între ridul dealul Albului, hotarul Cușmei, hotarul Prundu Bîrgăului și intravilanul localității Bistrița Bîrgăului. În cuprinsul acestui rid se află mai multe zone toponimice (dacă imobilul nu se află amplasat în ridul Simegea să indice expertul amplasamentul acestui rid). Conform schiței de punere în posesie din cuprinsul documentației, întocmită de persoana autoritată, imobilul identificat sub nr, top 3209/6 și 3211/4 este amplasat în extravilanul comunei Bistrița Bîrgăului, ridul Dealul Albului. Tot acest plan pe latura sudică, imobilul identificat sub aceste nr topo se învecinează cu comuna Bistrița Bîrgăului”, se arată în notele scrise depuse de avocatul Primăriei Bistrița Bîrgăului.

Probleme cu carnetul de teren?

Expertul desemnat de instanță a mai arătat în expertiză faptul că, și proveniența terenului în suprafață de 2476 m.p. , dar și cum s-a făcut dezmembrarea numerelor topografice 2748/2/2/2 (pășune), 2793/2 (pășune), 2801/2 (pădure), acestora fiindu-le schimbată categoria de folosință în fâneață în dosarul Dosarul nr. 1949/25.04.2016.

“În documentația topocadastrală nr. 19494 din 25.04.2016 NU ESTE MENȚIONAT ACTUL în baza căruia cele trei parcele de teren cu numerele topografice 2748/2/2/2, 2793/2, 2801/2 și-au schimbat categoria de folosință din pășune și pădure în fâneață.

Ca și o curiozitate îmi pun întrebarea cum de în același Dosar 1949 de CF din 25.04.2016a fost posibil să se efectueze atât operațiunea de înscriere în cartea funciară, cât și operațiunea de dezmembrare a numerelor topografice la care am făcut referirea de mai sus?”, a mai subliniat expertul, acesta, el mai arătând totodată faptul că, de la dosarul respectiv nu este atașat carnetul de teren, dar nici inventarul de coordonate a unor puncte și nu s-a făcut schița de repeaj a acestora, deși memoriul tehnic a fost întocmit de un expert autorizat, respectiv de SC MOCO PRODCOM SRL, prin Bruj Guțiu Ovidiu.

Cu privire la acest aspect, avocatul Primăriei Bistrița Bîrgăului a scris în notele depuse la dosarul cauzei faptul că, referitor la această chestiune arată că “potrivit dispozițiilor art. 84 alin 4 din ordinul 700/2014, se precizează că la prima înscriere datele privind categoria de folosință/destinația și descrierea construcțiilor se preiau din documentația cadastrală recepționată”.

Cerere târziu formulată

Instanța nu a admis solicitarea administrației locale din Bistrița Bîrgăului și astfel a decăzut primăria din dreptul de a formulat o cerere de efectuare în cauză a unei noi lucrări de expertiză topografică.

“Instanţa constată că raportul de expertiză topografică a fost depus la dosar la data de 24.07.2019, cu mai mult de 10 zile înainte de termenul de judecată din 08.08.2019, cu respectarea dispoziţiilor art. 336 Cod procedură civilă. Raportat la dispoziţiile art. 338 alin. 2 Cod procedură civilă, instanţa apreciază că cererea de efectuare a unei noi lucrări de expertiză topografică trebuia formulată la primul termen de judecată după depunerea raportului de expertiză, respectiv la termenul de judecată din 08.08.2019. Instanţa constată că cererea de efectuare a unui nou raport de expertiză topografică a fost depusă la dosar la data de 14.10.2019, cu mult peste termenul de judecată din 08.08.2019, motiv pentru care urmează să constate decăderea pârâtei din dreptul de a mai formula o astfel de cerere”, a decis instanța la termenul care a avut loc în luna octombrie în acest dosar.

Următorul termen va avea loc în data de 3 decembrie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here