La finele lunii mai, Primăria Bistrița a scos la licitație contractul pentru întocmirea documentației tehnice și execuția de lucrări din cadrul proiectului ”Coridor ecologic Valea Căstăilor”, pentru care este dispusă să plătească 11.435.781, fără TVA. Proiectul vizează realizarea unui coridor ecologic pe cursul de apă al pârâului Tărpiu și a zonelor adiacente.

În februarie anul acesta, când studiul de fezabilitate aferent proiectului ”Coridor ecologic Valea Căstăilor” a fost supus aprobării consilierilor locali, municipalitatea anunța că va depune cerere de finanțare în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 prin Prioritatea de investiție 3 – O regiune cu localități prietenoase cu mediul/ Apelul de proiecte 3.7.1.A – Dezvoltarea unor orașe verzi și îmbunătățirea infrastructurii verzi din zonele urbane – Municipii reședință de județ.

Proiectele finanțate prin PR NV 2021-2027, au potențialul de a contribui la îmbunătățirea infrastructurii verzi, prin adoptarea cu prioritate a unor soluții bazate pe natură, care să permită reducerea amprentei ecologice a componentei antropice.

Licitație cu repetiție

Contractul pentru întocmirea documentației tehnice și execuția de lucrări din cadrul proiectului ”Coridor ecologic Valea Căstăilor” a fost scos la licitație pentru prima dată în luna aprilie acestui an, când o singură asociere de firme a depus ofertă, care însă a fost declarată inadmisibilă. Este vorba despre asocierea dintre CML.RO S.R.L. (Leader),SMM Inevst CO SRL, care au avut drept subcontractanți alte patru firme: Romstar Proif, Fiatech, Dianova Instal și Metaller Energy.

A doua licitație a fost lansată la finele lunii mai, la care au intrat în cursă două asocieri. Una este cea mai sus amintită, iar cea de a doua este formată din firmele Caterpilar Transilvania SRL – lider de asociere, Păunița Boancă Arhitectura Peisajului SRL și Elis Pavaje SRL, cu subcontractanți Rioliv SA, Dianova Instal SRL, Metaller Energy, și DIP Proiect SRL.

Termenul limită de depunere a ofertelor a fost 6 iunie, când comisia de licitație a și demarat procedura de verificare a acestora.

Asocierea de firme care are cea mai bună ofertă conform criteriului cel mai bun raport calitate-preț va fi desemnată câștigătoare a contractului de aproape 11,5 milioane lei.

Ce lucrări trebuie executate

Concret, administrația locală dorește realizarea unui coridor ecologic de-a lungul pârâului Tărpiu, prin dezvoltarea vegetației într-un mod armonios și controlat, creşterea atractivității şi îmbunătățirea calității mediului, a amenajării spaţiilor verzi și a spațiilor urbane, ceea ce ar duce la îmbunătățirea imaginii orașului, reducerea poluării aerului si promovarea masurilor de reducere a zgomotului, îmbunătățirea accesibilității și a infrastructurii în zonă, dar și descurajarea infracționalității

Prin realizarea lucrărilor pentru acest proiect se va contribui la dezvoltarea zonei, atât din punct de al faunei si florei cat si din punct de vedere al spaţiului urban. Totodată, realizarea investiției va contribui la îmbunătățirea imaginii oraşului dar și la descurajarea infracționalității.

Pe aspect social vor fi îmbunătățite spațiile urbane pentru o mai bună socializare, vor fi introduse dotări pentru activităţi sportive si de agrement. Protejarea și valorificarea patrimoniului antropic și natural va avea un efect pozitiv asupra oraşului.

“Amplasament studiat este poziţionat de-a lungul pârâului Tărpiu – Valea Căstăilor începând de la Râul Bistrița spre nord, având o lungime de 2,5km.

Conform PUG al Municipiului Bistrița aprobat prin HCL 136/2013 prelungit cu HCL184/2018, amplasamentul propus prin proiect pentru amenajare, în suprafață totală de 67402 mp, este situat în intravilanul municipiului Bistrița, pe terenuri care aparțin domeniului public al municipiului (…) – zone de protecție mal râul Bistrița și mal pârâul Căstăilor, astfel că obiectivul propus se integrează din punct de vedere funcțional în zona aleasă.

Terenul se afla in zona de protecţie a pârâului Valea Căstăilor zona de protecţie a Drumului Cetăţii care se suprapune pe DN17.

Terenul din albia minoră a cursului de apă Tărpiu, în suprafață totală de 38068 mp, aflat în administrarea A.N. “Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, a fost preluat spre utilizare de Municipiul Bistrița pentru realizarea investițiilor propuse prin prezentul proiect conform Protocolului Nr. 9611/11.07.2023.

Coridorul ecologic propus pe teritoriul administrativ al Municipiului Bistrița va urmări traseele cursurilor de apă Valea Căstăilor (curs de apă necadastrat, afluent al cursului de apă Tărpiu) și Tărpiu (curs de apă cadastrat), până la vărsarea în râul Bistrița”, se arată în memoriul general al SF-ului aprobat de consilierii locali în februarie anul acesta.

  • Conform scenariului recomandat în SF, se intenționează realizarea unui coridor ecologic aferent pârâului Tărpiu pe o distanță de aproximativ 2.5km prin ecologizarea și reamenajarea acestuia.
  • Vor fi realizate spații verzi amenajate cu plasă tip fagure, care vor fi în întregime circulabile și vor fi amplasate în partea centrală și de nord a zonei studiate. Au o forma circulară și sunt amenajate cu băncuțe și coșuri de gunoi.
  • De asemenea, peste pârâul Tărpiu va fi realizat un pod.

“Atât podul propus, cât și podurile existente, vor avea în partea inferioară a lor treceri realizate din lemn pentru a facilita mobilitatea faunei pe întregul areal studiat.

Se vor realiza 20 treceri din lemn pentru faună, care se vor prinde în consolă sub poduri și vor avea o lățime de 25 cm”, se arată în documentul citat.

Totodată, podul existent, situat în apropierea străzii Drumul Cetăţii va fi reabilitat. Lucrările de modernizare vor consta în lucrări de racordare cu terasamentele: pereu din anrocamente cu L=13.80 m; aripi de protecție din beton armat – 0.9 m; parapet metalic de siguranță (sau lemn); rampe metalice placate cu lemn; apărări de mal din anrocamente împănate cu sort 16-32 (mal stâng și mal drept)

De asemenea, se vor realiza 2 terase belvedere din lemn, cu suprafața de 25 mp (10 x 2,5 m), situate în afara zonei inundabile și a zonei de protecție a cursului de apă Tărpiu. Acestea vor fi realizate din lemn și vor respecta legislaţia în vigoarea în materie de siguranţă în exploatare. Cele două puncte de belvedere sunt localizate unul în partea de sud a zonei studiate, și cel de-al doilea în partea centrală.

Totodată, sunt propuse reabilitării 4 praguri de fund existente și albia minoră va fi curățată pe o suprafață de 27.277mp.

“Prezența vegetație în albia pârâului duce la creșterea substanțială a rugozității șenalului de curgere, ca urmare, în situaţia apariției unor debite mari, nivelul apei va fi mult mai ridicat decât în condiții normale. Acest fapt poate determina inundarea unor zone din adiacență, precum și erodarea malurilor. Prin aceste lucrări se vor îndepărta toți arborii, arbuștii, tufe, crescute spontan cu un diametru de pana in 10 cm. Prin îndepărtarea lor se înțelege si scoaterea rădăcinilor evitând astfel regenerarea acestora. De asemenea, se vor eliminarea și depunerile existente ce reprezintă un obstacol în calea curgerii apei. Totodată este necesar să se repare șapa de beton care se află peste casetă în zonele în care aceasta este degradată prezentând fisuri, crăpături sau porțiuni lipsă. De asemenea, se va curăța interiorul casetei de depunerile transportate de apă. Cu această ocazie se va examina vizual eventualele defecțiuni ale betoanelor din pereți și placă (fisuri, crăpături, armătură vizibilă).

  • Se vor realiza lucrări de curățare a vegetației crescută spontan în întreg terenul studiat prin înlăturarea acesteia – 7500 mp dispersați pe întreaga zonă studiată. Prin aceste lucrări se vor îndepărta toți arborii, arbuștii, tufe, crescute spontan cu un diametru de până în 10 cm. Prin îndepărtarea lor se înțelege și scoaterea rădăcinilor evitând astfel regenerarea acestora. După scoaterea rădăcinilor se va nivela terenul pentru a fi pregătit pentru plantare.
  • Malurile cursurilor de apă Tărpiu și Valea Căstăilor vor fi stabilizate cu ajutorul unor plase de tip fagure ancorate în teren prin intermediul unor tije metalice. Plasa de tip fagure va fi umplută cu substrat pentru creșterea plantelor. Lucrările de stabilizare se vor realiza pe o lungime totală de 2776 m (Tărpiu – 2330 m, Valea Căstăilor – 446 m)
  • Se vor realiza spaliere de vegetaţie în vederea mascării țevilor de gaze și apă. Acestea vor fi realizate din lemn și se va planta vegetaţie cățărătoare pe ele – 74 bucăți (597ml).  (…)

Se vor monta 75 de bănci și coșuri de gunoi. (…)

Se vor monta aproximativ 34 de stâlpi de iluminat. Aceştia vor de tip led, cu panou solar pentru o mai bună eficienta energetică.

Se vor monta 10 rasteluri pentru biciclete. Rastelurile pentru bicicleta vor fi metalice, vor fi rezistente la intemperii și anti vandalism. (…). Fiecare rastel va avea o capacitate de minim 7 biciclete.

  • Se va planta un numar de aproximativ 500 bucăţi de arbori și 1510 bucăţi de arbuști. De asemenea, se va planta gazon/trifoi pe o suprafaţa de 21781 mp și se va amenaja albia majora prin plantarea de vegetaţie joasă pe o suprafaţă de 27277 mp”, se mai arată în SF. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.