Dosarul în care este inculpat fostul secretar de stat Ioan Andreica, alături de alți 8 bărbați, toți acuzați de trafic de influență, este în plină judecată la Tribunalul Bistrița-Năsăud. Așa cum am arătat pe scurt în ediția trecută a publicației noastre, cei 9 au încercat să pună presiune pe Liviu Rusu, fostul președinte al CJ Bistrița-Năsăud până în 2012, pentru derularea “în condiții optime” a unui contract obținut în urma unei licitații organizată de administrația județeană.

Afaceri ilegale și sfori trase în spatele ușilor închise, doar pentru ca niște potentați ai zilei să pună mâna pe morman de bani. Pentru ei sau pentru partidul din care făceau parte la acea vreme, fiindcă nu toți banii au ajuns doar în buzunarul propriu, lucru știut, dar nerecunoscut de nimeni. Cam asta este povestea și în dosarul în care este judecat Ioan Andreica, împreună de alți 8 amici ai săi: Popescu Lazăr, Sabău Ioan-Claudiu, Cozariuc Mihai-Mircea, Stamatoiu Cristian, Palade Adrian, Istrate Ion (Fuji), Stănescu Mihai și Stănescu Cezar.

Liviu Rusu, implicat până în gât în acest dosar în calitate de președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în perioada 2008 – 2012, a scăpat bine mersi, fiindcă procurorii DNA nu au avut probe (sau nu au vrut să aibă, ori n-au fost în stare să le obțină fiindcă Rusu a fost ceva mai deștept încât să nu lase urme adânci).

Săptămâna trecută arătam, în linii mari, cu au încercat să “albească” banii care, parte urmau să fie primiți drept șpagă de Liviu Rusu, iar altă parte de Ioan Andreica pentru a-și trafica influența asupra colegului său de partid. Cel puțin asta susțin procurorii în rechizitoriu. Cine se face vinovat sau nu de acuzațiile aduse de anchetatori, rămâne de văzut la finalul procesului.

Reamintim că pentru a masca șpaga, au fost încheiate două contracte de consultanță între SC Interdevelopment SRL și Sparver LLC – nr. 5/10.11.2009 și 14-1/25.03.2010, primul contract fiind reziliat anterior efectuării vreunei plăți în temeiul său.

Cel de-al doilea contract, ce avea ca obiect servicii de consultanță/consiliere pentru licitația organizată în decembrie 2009 de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru proiectul «Reabilitarea și închiderea depozitelor de deșeuri urbane, precum și a celor rurale neconforme din județul Bistrița-Năsăud», a fost încheiat pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire.

În acest al doilea contract de consultanță era prevăzut ca beneficiarul, respectiv asocierea Bilfinger Berger Baugellschaft m.b.H și Interdevelopment SRL (firma lui Cozariuc), trebuia să plătească 100.000 de euro în 10-15 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, plus un comision de 5% + TVA din valoarea contractului de închidere a gropilor de gunoi neconforme din Bistrița-Năsăud, eșalonat în 6 luni.

Cinci procente din valoarea contractului, șpăgi!

Procurorii susțin că au găsit și dovezi care indică în mod clar câți bani trebuiau să primească fiecare.

Astfel, cele 5 procente din suma contractului, de 6.900.043 euro, însemna 345.002 euro, din care: 2% ar fi mers spre “consiliu” (n. r. – Consiliul Județean), adică 138.00 euro, 0,75% către un anume M. Trifu, 0,50% Claudiu (Sabău Ioan Claudiu), adică 34.500 euro, 1,75% Popescu (Popescu Lazăr), adică 120.752 euro, iar la Ioan Andreica urmau să ajungă 12.075 euro.

Și cei 100.000 de euro, plătită în primele 10.15 zile de la începerea lucrărilor prevăzute în contract au fost împărțiți între Sabău, Andreica, Palade și Trifu, în baza unor alte contracte de consultanță fictive.

“Suma de 100.000 de euro a fost împărțită astfel: inculpatul Sabău Ioan Claudiu în baza contractului de consultanță nr. 15/26.03 2010 – 25.000 euro; inculpatul Andreica Ioan în baza contractului de consultanță încheiat cu inculpatul Palade Adrian cu firma Sparver LLC sub nr. 16-1/26.03.2010 – 17.000 euro, Trifu Marian în baza contractului de consultanță nr. 16/26.03.2010 – 10.000 euro.

Din probele administrate a rezultat că din suma achitată de SC Interdevelopment SRL în luna aprilie 2010, nu au fost efectuate plăți către reprezentanții Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, fapt ce a determinat o atitudine refractară din partea inculpatului Rusu Liviu-Mihai, președintele CJ Bistrița-Năsăud”, arată procurorii.

Fuji, intermediarul șpăgilor, prin contracte fictive

În acest punct a fost introdus în scenă Ioan Istrate, cunoscut de bistrițeni cu porecla de Fuji.

“Pe fondul dificultăților întâmpinate, în aprilie 2010, reprezentanții SC Interdevelopment SRL au încheiat cu SC Elarenal SRL, reprezentată legal prin inculpatul Istrate Iob, în calitate de prestator, un contract de consultanță ce apare ca fiind încheiat și înregistrat sub numărul 042/01.04.2010. Obiectul contractului consta în prestarea de către SC Elarenal SRL a unor servicii de consultanță pentru RECRUTAREA FORȚEI DE MUNCĂ, IDENTIFICAREA DE SUBCONTRACTORI, URMĂRIREA SUBCONTRACTORILOR. Contractul a fost încheiat pentru o perioadă de 1 an de zile cu începere de la data de 01.04.2010. Valoarea contractului  este de 200.000 de euro, iar cu privire la modalitățile de plată a prețului s-a stabilit că acesta trebuie achitat în două tranșe:

  • 22.06.2010 – suma 100.000 euro plus TVA;
  • 22.09.2010 – suma de 100.000 de euro plus TVA”, arată procurorii, care precizează că în baza acestui contractau fost emise două facturi a câte 100.000 de euro, achitate prin ordine de plată.

Anchetatorii mai arată că din suma totală de 1.029.317 lei achitată de SC Interdevelopment SRLcea mai mare parte a fost virată ulterior de firma lui Fuji în conturile firmei Duo Mat Invest, controlată de Ioan și Mihai Stănescu, aceștia doi retrăgând banii în numerar, iar mai apoi restituindu-i lui Fuji.

“La data de 16.06.2010, între SC Elarenal SRL și SC Duo Mat Invest SRL a fost încheiat actul adițional nr. 2 la contractul de colaborare nr. 3/30.05.2009, potrivit căruia părțile contractante au convenit de comuna acord ca procentul din sumele încasate din Contractul de intermedieri și prestări servicii încheiat cu SC Interdevelopment SRL să fie 85%din valoarea facturilor emise și încasate de către SC Elarenal SRL către beneficiar. În cuprinsul actului adițional se arată că SC Duo Mat Invest SRL ar fi executat următoarele activități: identificare proiect (reabilitarea și închiderea depozitelor de gunoi și a celor rurale), obținere date preliminare privind proiectul, obținere informații privind datele asupra licitației publice și a caietelor de sarcini, realizarea contractelor preliminare cu beneficiarul și facilitarea încheierii contractului privind lucrarea.

Din suma de 503.631,8 lei încasată de SC Elarenal SRL de la SC Interdevelopment SRL în baza facturii nr. 48/16.06.2010, în perioada 18.06.2010 – 26.07.2010 au fost efectuate în contul SC Duo Mat Invest SRL plăți în valoare de 448.275 lei, cu 20.150 lei peste procentul de 85% ce se cuvenea societății prin aplicarea procentului de 85%, astfel cum rezultă din factura nr, 139/12.06.2010. Sumele virate către SC Duo Mat Invest sunt retrase în ziua încasării lor, de către inculpatul Stănescu Mihai.

  • 22.06.2010 – 87.000 lei sunt achitați cu OP (n. r.- ordin de plată) către SC Duo Mat Invest SRL cu titlu de contravaloare factură fiscală seria TOT 0000139 – plată parțială. În aceeași zi banii sunt retrași în numerar din bancă de către inculpatul Stănescu Mihai.
  • 22.06.2010 – 20.275 lei sunt achitați cu OP către SC Duo mat Invest SRL cu titlu de contravaloare factură fiscală seria TOT 0000139 – plată parțială. În aceeași zi banii sunt retrași în numerar din bancă de către inculpatul Stănescu Mihai.
  • 23.06.2010 – 87.000 lei sunt achitați cu OP către SC Duo mat Invest SRL cu titlu de contravaloare factură fiscală seria TOT 0000139 – plată parțială. În aceeași zi banii sunt retrași în numerar din bancă de către inculpatul Stănescu Mihai, în două tranșe: 30.000 lei+55450 lei
  • 24.06.2010 – 43.600 lei sunt achitați cu OP către SC Duo mat Invest SRL cu titlu de contravaloare factură fiscală seria TOT 0000139 – plată parțială. În aceeași zi banii sunt retrași în numerar din bancă de către inculpatul Stănescu Mihai.
  • 26.07.2010 – 123.000 lei sunt achitați cu OP către SC Duo mat Invest SRL cu titlu de contravaloare factură fiscală seria TOT 0000139 – plată parțială. În aceeași zi banii sunt retrași în numerar din bancă de către inculpatul Stănescu Mihai. Suma de 100.000 lei este retrasă în numerar în aceeași zi de către inculpatul Stănescu Mihai contra unui comision de plată neprogramată de 425 lei, iar diferența în data de 27.07.2010, împreună cu următoarea tranșă
  • 26.07 2010 – 86.800 lei sunt achitați cu OP către SC Duo mat Invest SRL cu titlu de contravaloare factură fiscală seria TOT 0000139 – plată totală. În data de 27.07.2010 banii sunt retrași în numerar de către inculpatul Stănescu Mihai”, se arată în rechizitoriu.

A crescut lăcomia pentru bani

Toate aceste sume amintite mai sus se pare că nu au fost însă suficiente, fiindcă în decembrie 2010 Sabău îi pretinde și lui Cristian Stamatoiu alți bani “pentru traficarea influenței asupra președintelui CJ Bistrița-Năsăud”, pentru derularea aceluiași contract de închidere a gropilor de gunoi din Bistrița-Năsăud.

“Pentru a da curs solicitării acestuia, inculpatul Stamatoiu Cristian le-a solicitat numiților Călin Lavinia Afrodita și Călin Alexandru să vireze în contul SC Elarenal SRL suma de 89.900 lei, iar pentru a da o aparență de legalitate transferului sumei a fost încheiat contractul de prestări servicii nr. 27/14.12.2010 între SC Elarenal, reprezentată de Balogh Joszef și SC Geogis Proiect SRL, reprezentată de suspecta Călina Lavinia Afrodita.

Pentru a-i asigura inculpatului Sabău Ioan Claudiu folosul material al infracțiunii de trafic de influență, inculpatul Istrate Ion a creat un nou circuit comercial și financiar fictiv, interpunând societatea Șerban Lux SRL, administrată de inculpatul Stănescu Cezar, în scopul disimulării originii ilicite a sumei 89.900 lei încasată de la Geogis Proiect SRL.

Suma de 89.900 lei reprezenta în fapt suma de bani pretinsă de inculpatul Sabău Ioan Claudiu inculpatului Stamatoiu Cristian pentru traficul de influență exercitat președintelui CJ Bistrița-Năsăud.

Astfel, la data de 21.12.2010 între Șerban Lux SRL, reprezentată prin Stănescu Cezar, în calitate de executant și SC Elarenal SRL, reprezentată prin Balogh Joszef, în calitate de beneficiar este încheiat contractul de prestări servicii nr. 28/21.12.2010, având ca obiect realizarea și distribuția de materiale promoționale și publicitare în vederea implementării serviciilor beneficiarilor în județele Bistrița, Mureș și Suceava, materiale promoționale la minimum 1.000 de bucăți pe județ. Prin contract s-a stabilit că documentația și materialele promoționale ce face obiectul prezentului contract se vor întocmi și expedia până la data de 07.03.2011. Valoarea contractului era de 69.000 lei fără TVA.

În baza contractului de prestări servicii nr. 28.12.2010, SC Șerban Lux SRL a emis factura fiscală seria SV nr. 83/15.03.2011 în valoare de 86.304 lei (din care 69.600 lei valoare TVA), reprezentând contravaloare cotă parte contract de colaborare nr, 28/21.12.2010.

Factura fiscală a fost achitată cu OP în contul SC Șerban Lux SRL deschis la Raiffeisen Bank. În aceeași banii sunt virați în contul SC Duo Mat Invest SRL cu titlu de contravaloare marfă, iar ulterior, conform probatoriului administrat în cauză sunt retrași în numerar de către inculpatul Stănescu Mihai.

Din verificările efectuate în documentele aflate la dosarul cauzei cu privire la SC Elarenal SRL a rezultat că suma de 86.304 lei aferentă facturii SV nr. 83/15.03.2011, virată către SC Șerban Lux SRL, provine din încasările se la SC Geogis Proiect, societate care în baza facturii fiscale nr. 66/14.03.2011 – contravaloare contract nr. 27/14.12.2010, a achitat prin virament bancar suma de 89.900 lei. (…)

Documentațiile ce fac obiectul contractului trebuiau distribuite până la data de 10.03.2011. Valoarea contractului este de 72.500, fără TVA. Pentru justificarea prestării serviciilor, la data de 10.03.2011 a fost încheiat procesul verbal de predare primire, prin care beneficiarul SC Geogis Proiect SRL, prin director Călin Lavinia Afrodita a declarat că a verificat serviciile executantului, cât și materiale promoționale și acestea sunt conforme”, se arată în rechizitoriul întocmit de procurori, aceștia subliniind faptul că respectivul contract nr 27/14/12.2010, încheiat la insistențele lui Stamatoiu Cristian, a avut ca scop disimularea sumei remise de acesta lui Fuji pentru traficul de influență pe care ar fi trebuit să îl exercite Ioan Claudiu Sabău și Ioan Andreica asupra lui Liviu Rusu, în legătură cu “derularea în condiții optime a contractului încheiat de CJ Bistrița-Năsăud cu asocierea formată din SC Interdevelopment și Bilfinger”.

Rusu amenința, șpaga venea

De asemenea, procurorii mai arată că, întrucât Liviu Rusu nu primise nicio sumă de bani, în urma încheierii contractului cu asocierea SC Interdevelopment și Bilfinger, a exercitat presiuni asupra celor două firme prin amenințarea cu rezilierea contractului, ori reducerea valorii contractului, neplata lucrărilor efectuate, etc.

“Pentru detensionarea acestei situații a intervenit și inculpatul Andreica Ioan, acesta intermediind o întâlnire între suspecta Corpodean Cristina Iuliana și inculpatul Rusu Liviu-Mihai, la data de 30.06.2010, în cadrul căreia Rusu Liviu-Mihai a primit un plic în care se afla o sumă de bani de la Andreica Ioan. (…) Implicarea inculpatului Andreica Ioan în rezolvarea problemei ivite în derularea contractului, astfel cum a fost expus anterior, este o dovadă clară a traficării influenței de către acesta asupra președintelui CJ Bistrița-Năsăud”, mai precizează anchetatorii.

Stamatoiu, intermediarul principal al “afacerii”

Aparent, pionul principal în toată această poveste a fost Stamatoiu Cristian, interfața firmei lui Mircea Cozariuc – Interdevelopment SRL -, în relația cu Ioan Claudiu Sabău, Lazăr Popescu și bistrițeanul Fuji, prin intermediul cărora șpăgile ar fi trebuit să ajungă la Liviu Rusu.

Legătura dintre Stamatoiu și Sabău a fost intermediată de Marian Trifu, iar mai departe Sabău l-a pus în legătură pe Stamatoiu cu Lazăr Popescu, Fuji, Liviu Rusu sau Ioan Andreica.

“Inculpatul Stamatoiu Cristian ea cel contactat de către inculpatul Sabău Ioan Claudiu atunci când trebuia făcută o plată sau cel care transmitea mai departe inculpatului Cozariuc Mircea, reprezentantul legal al SC Interdevelopment SRL, pretențiile materiale ale inculpaților Sabău Ioan Claudiu, Istrate Ion, Popescu Lazăr sau Andreica Ioan.

De asemenea, tot prin intermediul inculpatului Stamatoiu Cristian au fost încheiate contractele de consultanță dintre SC Interdevelopment SRL și Sraver LLC sau Elarenal SRL sau contractul de consultanță dintre SC Elarenal și SC Geogis Proiect SRL.

Inculpatul Stamatoiu Cristian nu a fost reprezentantul statutar sau în fapt al SC Interdevelopment SRL și nici angajatul acestei societăți, însă în baza înțelegerii cu Cozariuc Mihai Mircea intermedia legăturile cu inculpații care își traficau influența pe lângă președintele CJ Bistrița-Năsăud”, precizează procurorii în rechizitoriu.

(Va urma)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here