Societatea comercială GSV PLANKO S.R.L. cu sediul în Municipiul Bistrița, Strada HUNIAZILOR, Nr. 1, Județ Bistrița-Năsăud, CUI RO32391608, Număr de înregistrare la Registrul Comerțului J06/620/2013, anunță încheierea implementării proiectului cu titlul „Dezvoltarea societății S.C. GVS PLANKO S.R.L. prin achiziționare de echipamente performante”, cod SMIS 109322, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 2283/14.08.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1,127,519.07 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 852,655.00 lei. Cuantumul contribuției ce provine din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 724.756,75 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 127.898,25 lei.

Proiectul s-a implementat la sediul social al societății, în Regiunea Nord-Vest, județul Bistrița-Năsăud, Municipiul Bistrița, Strada HUNIAZILOR, Nr. 1, începând cu data de 14.08.2018 și până la 30.04.2018, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, inclusiv prin incubatoare de afaceri. 

Obiectivul general al proiectului „Dezvoltarea societății S.C. GVS PLANKO S.R.L. prin achiziționare de echipamente performante” a fost eficientizarea, modernizarea și asigurarea echipamentelor tehnologice necesare desfășurării în bune condiții a obiectului de activitate prin achiziția echipamentelor prezentate, având ca rezultate pe termen lung dezvoltarea economică și crearea de noi locuri de muncă prin introducerea tehnologiilor moderne și utilizarea potențialului endogen al regiunii.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

1. Creșterea cifrei de afaceri cu peste 309% în termen de 36 luni de la finalizarea proiectului față de anul 2016.

2. Creșterea numărului de angajați cu 5 persoane imediat după implementarea proiectului, din care cel puțin 3 din categorii defavorizate.

3. Creșterea complexității companiei prin valorificarea tehnologiilor moderne introduse în activitatea societății.

Impactul implementării proiectului constă în:

Achiziționarea unui încărcător frontal, a unui mini excavator pe șenile și a unui sistem de cofraje, achiziții care au condus atât la eficientizarea fluxului tehnologic cât și la modernizarea și asigurarea echipamentelor tehnologice necesare desfășurării în bune condiții a obiectului de activitate al companiei;

Crearea a 5 noi locuri de muncă în perioada de implementare din care 3 persoane din categorii defavorizate, respectiv creșterea numărului de angajați ai firmei cu 5 persoane față de anul anterior depunerii proiectului, cu impact pozitiv asupra calității vieții celor 5 persoane noi angajate și a familiilor acestora.

GSV PLANKO S.R.L.

Contact: GAROFIȚA-ELENA ZĂGREAN

Tel: 0752-005.470, E-mail: elenazagrean@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

sigla 2

www.inforegio.ro   |  facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here