Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pune la bătaie aproape 2,5 milioane lei (aproximativ jumătate de milion de euro), fără TVA, pentru întocmirea studiului de fezabilitate cu privire la realizarea a peste 200 km de trasee cicloturistice pe raza județului. Contractul a fost scos la licitație la începutul lunii iunie. Investiția face parte dintr-un proiect de circa 40,5 milioane de euro, derulat în parteneriat cu județele Mureș și Suceava, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 11 – Turism și cultură, Investiția I.4 – Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național.

Prin intermediul acestui proiect, se dorește realizarea a 494 km de trasee cicloturistice și/sau piste de biciclete pe raza celor trei județe partenere, preponderent pe ruta Via Transilvanica.

Valoarea eligibilă a proiectului derulat în parteneriat de Bistrița-Năsăud, Suceava și Mureș este de 201.659.815,50 lei (aproximativ 40,5 milioane euro) la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 38.315.364,95 lei.

Costul per kilometru de traseu este estimat la 82.500 euro, fără TVA.

Pe raza județului Bistrița-Năsăud se vor realiza 204 km de astfel de trasee, bugetul alocat de CJ BN cifrându-se la 16.830.000 euro fără TVA.

Județul Suceava a alocat 15.922.500 euro, fără TVA, pentru realizarea a 193 km, iar județul Mureș vrea să realizeze 93 km de trasee cicloturistice, motiv pentru care a alocat 8.002.500 euro fără TVA.

Durata de implementare este de 40 luni, respectiv 23.02.2023 – 23.06.2026.

Firmele care vor să se înscrie în cursa pentru obținerea contractului, trebuie să depună ofertele până în data de 15.07.2024, dată în care vor fi și deschise de către membrii comisiei de licitație.

Se urmărește scăderea CO₂ și îmbunătățirea infrastructurii dedicate transportului nepoluant

Deocamdată, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a scos la licitație contractul pentru întocmirea studiului de fezabilitate pentru realizarea acestui proiect aferent traseelor care vor străbate județul Bistrița-Năsăud. Valoarea contractului este estimată 2.460.000 lei (circa 493.569 euro), fără TVA.

Potrivit caietului de sarcini, cei 494 km care vor fi amenajați pe raza celor trei județe vizează ruta Via Transilvanica.

“Traseul propus se va realiza pe terenuri aflate în domeniul public sau privat al UAT-urilor partenere, precum și al unor companii de stat (CNAIR, ABA Someș-Tisa, Romsilva, CFR, ANIF, ADS), terenuri întabulate sau în curs de întabulare”, se mai precizează în document.

În același document se mai precizează că, traseul cicloturistic și/sau pistele de biciclete propuse a fi realizate prin proiect se află pe raza teritorial-administrativă a UAT-urilor partenere de-a lungul unor drumuri naționale, drumuri județene, drumuri comunale, străzi, poduri, drumuri de exploatare agricolă, drumuri forestiere, poteci, diguri de protecție, etc., și traversează zone de deal și de munte, acoperite preponderent cu pășuni și păduri.

Pe anumite sectoare de drum din extravilanul localităților se va studia și se va propune realizarea unei rețele de iluminat public (stâlpi de iluminat public cu panouri solare) pentru pista de biciclete.

Existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul unor zone protejate.

Astfel, în comuna Cetate se află ariile protejate Piatra Corbului Poiana cu narcise de pe Șesul Văii Budacului, locul fosilifer Râpa Mare, în Monor – Vulcanii Noroioși “La Gloduri”, Mărișelu – Râpa cu Păpuși, Livezile – Piatra Cușmei și Comarnic, Bistrița-Bârgăului – Valea Repedea, Tăul Zânelor, Cheile Bistriței Ardelene și Stâncile Tătarului, Lunca Ilvei – Crovul de la Larion, iar în Șanț-Leșu-Rodna –  aria protejată Ineu Lala.

Acest obiectiv de investiții urmărește găsirea unor soluții de mobilitate alternativă, nemotorizate, pentru un sistem de transport durabil cu emisii scăzute de CO₂. Tronsoanele de trasee cicloturistice și/sau piste pentru bicicliști ce vor face obiectul acestui proiect vor contribui, într-o manieră integrată, la stimularea soluțiilor de transport public nemotorizat. (…)

În acest moment, se constată fluxuri de pietoni și bicicliști care se suprapun peste fluxuri auto importante, neexistând trasee pentru pietoni și bicicliști în spații proprii.

În ultimii ani a avut loc o creștere explozivă a traficului rutier, iar lipsa posibilității de sporire a capacității de circulație a rețelei de drumuri conduce la probleme majore în desfășurarea în condiții de siguranță a circulației.

Proiectul își propune să extindă și să îmbunătățească infrastructura dedicată transportului nepoluant din județele Suceava, Bistrița-Năsăud și Mureș, pentru a promova dezvoltarea durabilă, luând măsurile necesare pentru a limita efectele dăunătoare ale transporturilor și riscurile pentru sănătate, pentru îmbunătățirea gestionării resurselor naturale, în special a consumului acestora, precum și pentru combaterea excluderii sociale, atât în Europa, cât și pe plan mondial. De asemenea, sunt necesare măsuri pentru combaterea schimbărilor climatice și pentru limitarea consecințelor acestora.

Potrivit caietului de sarcini firma care va câștiga contractul va trebui să elaboreze o serie de expertize tehnice pentru toate elementele afectate: drumuri, poduri/podețe, diguri aflate pe traseul propus.

Totodată va fi elaborat și un studiu de trafic, pentru dimensionarea corectă a fluxurilor de utilizatori. Astfel studiul de trafic trebuie să demonstreze necesitatea și utilitatea alegerii traseului propus, în scopul reducerii traficului motorizat pe tronsoanele. De asemenea, se va întocmi și un studiu topo, care va fi avizat de OCPI, dar și un studiu geotehnic și unul hidrologic.

Întreaga documentație cerută de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud trebuie întocmită în termen de 12 luni de la data primirii ordinului de începere a serviciilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.