Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a pus la bătaie aproape 13,5 milioane lei pentru reabilitarea termică clădirii în care funcționează Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud. De acești bani, firma care va câștiga contractul va trebui să asigure proiectarea, asistența tehnică, precum și execuția lucrărilor.

Administrația județeană a scos la licitație contractul pentru elaborare documentaţii și servicii de proiectare (D.T.A.C, D.T.O.E. și P.T), asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului pe tot parcursul execuției lucrărilor, inclusiv recepția finală a lucrărilor și execuția lucrărilor de construcții, în vederea realizării obiectivului: „Creșterea eficienței energetice la serviciul de ambulanță județean Bistrița-Năsăud, Municipiul Bistrița, strada Ghinzii, nr. 26”, estimat la 13.471.064 lei.

Termenul de depunere a ofertelor a fost prevăzut inițial ca fiind data de 30 martie, însă din cauza numeroaselor clarificări depuse de autoritatea contractantă, acesta a fost prevăzut pentru 6 aprilie. Până la închiderea ediției, nu a fost publicată lista firmelor care doresc să își adjudece contractul.

Criterii de eligibilitate

Pentru a participa la licitație, ofertanții trebuie să includă în propunerea lor tehnica o descriere a modului în care vor fi organizate și gestionate activitățile din cadrul contractului ce implica avizarea/ atestarea/autorizarea executantului conform legislației de specialitate incidente, precum si modul de acces la specialiștii atestați, inclusiv prin recurgerea la subcontractanți de specialitate, după caz, demonstrând corespunzător îndeplinirea cerințelor tehnice și contractuale precum și a reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile conform activităților din viitorul contract.

Totodată, operatorii economici participanţi la procedură trebuie să facă dovada experienţei similare, respectiv să dovedească faptul că, în ultimii 5 ani împliniţi la data limită de depunere a ofertelor, au prestat, la nivelul a maxim 3 contracte, lucrări similare obiectului contractului în valoare/valoare cumulată de minim: 13.000.000,00 lei fără TVA.

„Prin lucrări similare se înțelege: lucrări de construcție nouă/reabilitare/modernizare/extindere construcții clădiri civile sau lucrări similare din punct de vedere al complexității cu cele care fac obiectul achiziției sau de un grad de complexitate/scop superior”, precizează autoritatea contractantă pe SEAP.

Criteriul de atribuire a contractului este cel mai bun raport calitate – preț.

Potrivit caietului de sarcini, firma sau asocierea de firme care va câștiga contractul de aproape 2,5 milioane euro, va trebui să se ocupe pe parte de proiectare, de întocmirea documentației necesare pentru obținerea de avize și acorduri solicitate de organismele autorizate, chiar dacă acestea nu au fost menționate în certificatul de urbanism.

Totodată, proiectul tehnic trebuie să conțină detaliile de execuție în conformitate cu materialele și tehnologia de execuție propusă, cu respectarea documentației DALI, fără a se depăși valoarea ofertată și contractată.

“Proiectul tehnico poate prezenta doar modificări reprezentând optimizări sau completări ale soluțiilor inițiale cu încadrarea în valoarea ofertată”, se mai menționează în caietul de sarcini.

De asemenea, proiectul va fi prezentat și în format 3D.

Eficientizare termică și energetică a clădirii SAJ

Realizarea obiectivului de investiție va genera creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor de CO₂ ale Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud, alături de obiectivele referitoare la creșterea eficienței energetice, cerința principală fiind economia de energie și izolarea termică.

Astfel, potrivit caietului de sarcini, se urmărește realizarea unui termosistem eficient din punct de vedere al pierderilor de energie termică, rezistență și durabilitate în timp, siguranța la incendiu, protecția zgomotului și a mediului; Totodată, vot fi înlocuite toate tâmplăriile exterioare – uși ferestre, cu tâmplărie eficientă energetic, protejată împotriva razelor UV și a intemperiilor. De la nivelul anvelopantei vor fi introduse sisteme de umbrire a ferestrelor pentru reglarea cantității de lumină, dar și pentru protecție sporită împotriva razelor UV și diminuarea efectului de supraîncălzire a spațiilor interioare.

De asemenea, toate zonele de accese vor fi reanalizate și remodelate, prin înlocuirea finisajelor de la nivelul treptelor și rampelor de acces.

Conform documentului citat, vor fi realizate stații de încărcare pentru autoturisme plug-in hybrid sau electrice și totodată vor fi achiziționate și montate sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și de detectare, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă, în zonele unde aceste nu există, sau nu sunt conforme cu standardele în vigoare.

De asemenea vor fi efectuate lucrări de intervenții la infrastructura electrică, de ventilare și tratare a aerului.

Lucrări propuse în proiect

Concret, fațadele a trei corpuri de clădire din cele 4 vor fi izolate termic cu sistem termoizolant amplasat la exterior având o grosime de 15 cm, iar soclul va fi termoizolat până la adâncimea de îngheț cu 10 cm de polistiren extrudat. Tâmplăria exterioară existentă, inclusiv celei aferente accesului în clădire, va fi înlocuită cu tâmplărie termoizolantă – profile din aluminiu cu minim 7 camere izolatoare, și gema termoizolant -, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea condensului pe elementele de anvelopă și cu jaluzele automate acolo unde este cazul. Ferestrele exterioare vor avea un ochi mobil, sistem de deblocare și sistem de basculare, și vor fi dotate cu plase împotriva pătrunderii insectelor și prevăzute cu geamuri “4 seasons”, precum și cu sistem de jaluzele automat.

Totodată, este prevăzută termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sistem termoizolant cu o grosime de 25 cm.

În ceea ce privește reabilitarea elementelor structurale, învelitoarea și șarpanta din lemn vor fi desfăcute integral și va fi montată învelitoare din țiglă ceramică, fiind prevăzută reconformarea structurală a șarpantei, acolo unde este cazul.

Spațiile de la parterul corpului 1 vor fi refuncționalizate, astfel încât să corespundă cerinţelor necesare actuale pentru desfășurarea activității personalului angajat al SAJ BN, iar la demisol vor fi amenajate spații de arhivare, respectiv o sală de fitness pentru personal. De asemenea, corpul 2 și 3 de clădire vor fi mansardate pentru a obține spații noi de lucru pentru angajați, dar și grupuri sanitare, oficiu etc.

Proiectul prevede și curățarea în adâncime a zonelor în care tencuiala prezintă semne de degradare, până la stratul de suport și în plan până la stratul bun, iar în zonele dislocate se vor executa tencuieli pentru a asigura planeitatea peretelui în vederea montării termoizolației.

De asemenea, toate zugrăvelile interioare, precum și a straturilor de glet vor fi desfăcute și refăcute, și vor fi efectuate reparații în zona spaleților, în zona de intervenție aferente instalațiilor, precum și în zona cablurilor înlocuite.

Pardoselile vor fi refăcute și înlocuite cu unele noi din covor PVC, atât la demisol, cât și la parter.

De asemenea, vor fi montate instalații electrice, sanitare, termice, paratrăsnet, de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice, detectare semnalizare și alarmare incendiu, control acces și detectare la efracție.

În exteriorul clădirii vor fi realizate alei pietonale și auto, locuri de parcare, punct de încărcare a ambulanțelor, vor fi refăcute împrejmuirile, iar în curtea interioară va fi amenajată o platformă pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

Termenul de finalizare este de 18 luni de la semnarea contractului, din care 4 luni sunt dedicate serviciilor de proiectare, iar alte două sunt prevăzute pentru etapa administrativă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.