Vasile Cocoș este candidatul Alianței pentru Bistrița-Năsăud la un nou mandat de primar al comunei Petru Rareș, unitate administrativ-teritorială care s-a dezvoltat în ultimii ani prin investiții care au atins suma de 20 de milioane de euro.

Potrivit unui bilanț al investițiilor din ultimii ani, au fost reabilitate mai multe drumuri de interes local, oferindu-se astfel condiții mult mai bune pentru desfășurarea traficului rutier.

De asemenea, s-a pus accent și pe infrastructura educațională, fiind reabilitate unitățile de învățământ din comună. S-au amenajat parcuri, terenuri de sport și s-au făcut investiții și în ceea ce privește sistemul de alimentare cu apă și canalizare al comunei.

Lista completă a investițiilor din comună, precum și sursele de finanțare pentru acestea și stadiul de execuție al fiecărui proiect în parte, poate fi consultată mai jos:

I.CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD

 1. Modernizare DJ 172 K Reteag-Braniștea (3,6 km)-17,8 milioane lei (3,7 milioane EURO)-Urmează să fie scos la licitație
 2. Pod peste DJ 172 K-7,4 milioane lei (1,57 milioane EURO)-Urmează să fie scos la licitație
 3. Covor asfaltic pe DJ 170 Reteag-Ciceu Giurgești-Negrilești (10.5 km)-4.4 milioane lei (1milioane EURO)- Finalizat

TOTAL CJBN: 3 proiecte în valoare de 29.6 milioane lei (6,3 milioane EURO)

II.BUGET LOCAL

Din bugetul local au fost implementate 32 proiecte în valoare de 7,4 milioane lei (1,56 milioane EURO)

 1. Modernizare parc Reteag;
 2. Reabilitare cămin Cultural Bața și loc de joacă pentru copii;
 3. Reabilitare teren sintetic – Școala Bața;
 4. Extindere rețele de apă;
 5. Extindere rețele electrice;
 6. Modernizare trotuare în localitatea Reteag;
 7. Modernizarea centrului civic al satului Reteag- Amenajare Str. Parcului- În execuție

III.GUVERNUL ROMÂNIEI

1.Reabilitare școala cu clasele I-VIII corp A și B în loc. Reteag -1,1 milioane lei (230.000 EURO)-Finalizat

2.Reabilitare Școală Gimnazială ’’I.P.Reteganul-Reteag’’-1,25 milioane lei (260.000 EURO)-Finalizat

3.Asfaltarea drumului lui Salanki-Pepiniera Bața 0.74 km -809.000 lei (173.000 EURO)- Finalizat

4.Reabilitarea,modernizarea,extinderea și dotarea căminului cultural  din Reteag-1,18 milioane lei (250.000 EURO)-Finalizat

5.Amenajarea grădiniței cu program normal din Reteag-1,8 milioane  lei (380.000 EURO)-În executie

6.Modernizarea străzii Budacului din Bața 0.3km – 485.000 lei (103.000 EURO)-În executie 98%

7.Modernizarea sistemului de iluminat public cu led  din Reteag și Bața-356.000 lei (75.000 EURO)- Finalizat

8.Actualizare și extindere PUG-110.000 lei (23.000 EURO)-Finalizat

TOTAL INVESTIȚII GUVERNUL ROMÂNIEI: 8 proiecte în valoare de 7,09 milioane lei (1,5 milioane EURO)

IV.FONDURI EUROPENE

1.Construirea unei capele multiconfesionala -900.000 lei (191.000 EURO)- contract de finanțare semnat

2.Asfaltarea ulițelor și drumurilor comunale în Reteag si Bața-(25 km)- stadiu Studiu de Fezabilitate.

3.Înființare rețele de distribuție gaze naturale cu sisteme inteligente (POIM)-11.4 milioane lei (2.4 milioane euro)- Stadiu de SF

TOTAL FONDURI EUROPENE: 3 proiecte în valoare de 11.65 milioane lei (2.47 milioane EURO)

V.POIM 2014-2020 (2022)-Apă și canalizare

UAT Petru Rares – loc. Bața , Reteag :

Apă:

 • Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) – 11,285 km

Canalizare:

 • Rețea de canalizare (nouă) – 26,185 km
 • Stație de pompare apă uzată (reabilitată)-1 buc
 • Stații de pompare apă uzată (nouă) – 8 buc
 • Conductă refulare apă uzată – 1,691 km
 • Subtraversare șosea DN 17- 8 buc
 • Subtraversare Valea Mare- 1 buc.

TOTAL INVESTIȚII POIM: 38.5 milioane lei (8.2 milioane euro)

Total investiții Petru Rareș: 48 de proiecte în valoare de 20 milioane EURO (94.2 milioane lei).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here