Consilierii județeni au aprobat, luni, în ședință extraordinară, cea de a treia rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2019. Cei mai mulți bani, aproximativ 3,9 milioane lei, au fost alocați Spitalului Județean de Urgență Bistrița și pentru modernizarea a trei drumuri județene, lucrări finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) – două milioane lei. 

Astfel, bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Bistrița-Năsăud a fost majorat de două milioane lei, prin semnarea contractului de finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală pentru perioada 2017-2020, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri judeţene DJ 154 D, Domneşti-Neţeni-Albeştii Bistriţei, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiş judeţul Bistrița-Năsăud”, în valoare totală de 86,33 milioane lei.

De asemenea, la capitolul „Transporturi”, la secţiunea dezvoltare, au fost diminuate creditele bugetare cu suma de 22.119.000 lei şi au fost majorate  creditele bugetare cu suma de 16.04.000 lei  la secțiunea de funcționare, pentru realizarea unor lucrări de reparaţii curente.  Diferenţa de 6.078.000 lei, dintre suma diminuată de la secţiunea de dezvoltare şi suma transferată la secţiunea de funcţionare pentru drumuri şi poduri, a fost alocată pentru asigurarea finanţării solicitărilor înaintate de structurile funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean şi a solicitărilor înaintate de instituţii publice aflate în subordinea/finanţarea consiliului judeţean.

Pentru realizarea unor servicii de asistenţă tehnică pentru elaborarea aplicaţiei de finanţare şi a documentelor suport, respectiv studiu de fezabilitate, analiză cost-beneficiu, analiză instituţională, evaluarea impactului asupra mediului, pentru Proiectul „Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de management integrat al deşeurilor solide din judeţul  Bistrița-Năsăud”, legislativul județean a aprobat alocarea a 1.104.000 lei . Aceste servicii sunt necesare în vederea depunerii documentaţiei pentru obţinerea de finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare, Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul specific – Reducerea numărului de depozite neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România. De asemenea, a fost distribuită suma de 462.000 lei necesară pentru plata către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurarele a tarifului pentru scoaterea din circuitul agricol a a terenurilor ocupate cu construcţii în cadrul Centrului de management integrat al deşeurilor Tărpiu.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița al județului Bistrița-Năsăud a primit 345.000 lei, sumă necesară pentru achiziţionarea de motopompe şi echipament pentru intervenţii în caz de inundaţii.

Spitalul Județean de Urgență Bistrița a primit, de asemenea, în urma rectificării bugetare, 3.897.000 lei, sumă din care va fi asigurată cofinanţarea pentru dotarea cu aparatură medicală, dar şi pentru achiziţionarea de terenuri intravilan, situate limitrof spitalului județean, în vederea realizării unei căi de acces și locuri de parcare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here