În instanțele clujene, se judecă un dosar în care patronul Untold, Bogdan Buta, a luat 200.000 lei dintr-un cont comun cu Asociația Studenților din România și nu i-a mai dat înapoi. Tribunalul Comercial Cluj a emis o primă sentință, în care Asociația Student Plus, condusă de Bogdan Buta, este obligată să returneze 200.000 lei, bani obținuți de pe urma eliberării StudCard-urilor și Omnipass. Asociația lui Buta a contestat decizia. 

Nici până în momentul de față nimeni nu înțelege de ce, spre exemplu, gratuitatea transportului în comun pentru studenții din Cluj Napoca poate fi obținută doar de deținătorii cardurilor Omnipass și StudentCard, în situația în care administrația locală oferă această facilitate.

De pe urma afacerii cu aceste carduri, ASOCIAȚIA CONSORȚIUL STUDENȚILOR DIN ROMÂNIA, condusă de Iancu Șerbănescu, a deschis un proces împotriva ASOCIAȚIEI STUDENT PLUS, condusă de Bogdan Buta, în care a cerut plata sumei de 202.000 lei, bani obținuți din taxele de eliberare carduri/cotizațiile de membru în perioada 2013-2014 din centrul Cluj-Napoca. Solicitarea vine în baza unui contract încheiat între cele două asociații în octombrie 2013.

De asemenea, Asociația Studenților din România a mai cerut plata comisioanelor încasate în perioada octombrie 2013 – septembrie 2016 din activitatea bancară a posesorilor de card-uri StudCard sau Omnipass (card BT Omnipass ), conform aceluiași contract, dar și predarea bazei de date constând în datele de contact ale tuturor studenților care au formulat cereri pentru eliberarea cardului StudCard Omnipass în perioada octombrie 2013-septembrie 2016.

Contractul respectiv a fost încheiat în cadrul unui parteneriat între cardul StudCard, un proiect al Asociației Studenților din România, și cardul Omnipass , proiectul celor de la Student Plus.

Potrivit acordului de colaborare, beneficiile financiare obținute din taxele de eliberare carduri/cotizațiile de membru (sistem folosit de către CSR/Studcard din 2006 și până la fuziune) se împărțeau la doi (50-50%), dar nu mai puțin de 78.000 Euro/352.000 RON pentru Asociația Studenților din România.

Potrivit extraselor de cont de la Banca Transilvania, suma totală încasată cu titlu de taxe eliberare card la data de 31.12.2014 era de 773.836 lei, din care 333.980 lei au fost transferați către Asociația StudentPlus, iar suma de 380.000 lei a fost alocată reclamantei.

Mai exact, Asociația StudentPlus a primit în cursul anului 2013 din taxele de eliberare carduri suma de 70.000 lei, iar în 2014 suma de 263.980 lei, pe când reclamanta  a beneficiat în 2013 de 160.000 lei, iar în 2014 de 220.000 lei.

”Cu toate că potrivit acordului dintre părți „până la sfârșitul lunii decembrie (2014 n.n.), se vor face eventuale transferuri între asociații, daca nu va fi atins pragul de 78.000 Euro, în condițiile în care se păstrează obligativitatea folosirii acestor cârduri la reducerea de transport în comun în orașele Cluj-Napoca, Timișoara, Târgu Mureș, nici până la această dată subscrisa nu a primit suma de 78.000 Euro / 352.000 RON pe care trebuia să o încaseze anual, conform înțelegerii dintre părți, în primii doi ani al fuziuni”, se arată în plângerea Asociației Studenților din România.

Buta își plătește lui însuși tipărirea cardurilor Omnipass 

În replică, cei de la Student Plus au spus că Asociația Studenților din România nu a contribuit în niciun fel la emiterea și eliberarea cardurilor, așa că au reținut ei contravaloarea cheltuielilor efectuate cu emiterea lor, fără să indice, însă, o cuantificare a cheltuielilor făcute cu aceste servicii.

Potrivit înțelegerii între cele două asociații studențești, taxele de membru se colectau într-un cont comun deschis la Banca Transilvania, la care aveau acces reprezentanții ambelor asociații. Atât reclamanta, cât si pârâta, Bogdan Buta, președinte al Asociației StudentPlus, fiind împuternicit pentru contul în care se virau aceste cotizații de membru achitate de către studenți. Ulterior fuziunii și în baza contractului încheiat de părți, studenții care nu dețineau cârd BT Euro26 erau nevoiți să își facă pentru a beneficia de reduceri StudCard sau Omnipass, prin urmare, la o simplă analiză se poate observa faptul că s-au obținut mai mulți bani din comisioane, decât din taxele de eliberare card/ cotizații de membru.

De asemenea, ei au cerut baza de date în care se află informații despre studenții care au formulat cereri pentru eliberarea cardului StudCard Omnipass în perioada octombrie 2013-septembrie 2016, însă nu au primit-o, cei de la Student Plus prevalându-se de ”protecția datelor cu caracter personal”.

Trebuie menționat că imprimarea cardurilor Omnipass este realizată de firma DETRA ORGANIZATION SRL, la care Bogdan Buta este acționar. Firma respectivă primea bani din contul comun al celor două asociații. 

Împărțeala de la tribunal

Potrivit motivării judecătorești a Tribunalului Cluj, ”instanța reține că Asociația Consorțiul Studenților din România (CSR) este îndreptățită să păstreze beneficiile din centrele universitare Oradea și Târgu Mureș, precum și cele rezultate din emiterea cardurilor Omnipass din Timișoara, iar în privința taxelor aferente centrului universitar din Cluj Napoca, părțile au convenit ca acestea să se împartă 50-50%, dar nu mai puțin de 352.000 lei pentru Asociația Studenților din România. (…) În aceste condiții, susținerile pârâtei exprimate inclusiv prin răspunsurile la interogatoriu că înțelegerea părților ar fi fost ca beneficiile să fie repartizate în cote egale fiecărei membru al asociației, respectând regula 50-50%, sunt în vădită contradicție cu realitatea, întrucât într-o asemenea ipoteză ar fi lipsită de orice eficacitate mențiunea care vizează plafonul în discuție și, în parte, această susținere este contrazisă de conținutul art. II care, de asemenea, reglementează un plafon prevăzut expres în favoarea reclamantei CSR”, arată Tribunalul Comercial Cluj.

Potrivit deciziei judecătorești, ”Asociația Student Plus va urma să plătească suma de 269.193 lei, cu titlu de beneficiu financiar obținut din taxele de eliberare carduri/cotizațiile de membru în perioada 2013-2014 din centrul universitar Cluj – Napoca.

Va obliga pârâta (Student Plus) să-i plătească reclamantei (Asociația Studenților din România) suma de 109.401,34 lei, cu titlu de comisioane încasate în perioada octombrie 2013 – septembrie 2016 din activitatea bancară a posesorilor de carduri StudCard și Omnipass.

Va admite în parte cererea reconvențională formulată de pârâta – reclamantă reconvențional ASOCIAȚIA Student Plus în contradictoriu cu reclamanta – pârâtă reconvențional ASOCIAȚIA CONSORȚIUL STUDENȚILOR din România cu consecința obligării reclamantei – pârâte reconvențional să-i plătească pârâtei – reclamantă reconvențional suma de 52.300 lei, reprezentând contravaloarea beneficiilor obținute din taxele de eliberare a cardurilor/cotizațiilor de membru aferente centrului universitar Târgu Mureș pentru perioada octombrie 2014 – septembrie 2016, precum și suma de 7.121,04 lei, reprezentând dobânda legală penalizatoare calculată de la data de 01.01.2015 și până la data formulării cererii reconvenționale. 

Va obliga reclamanta – pârâtă reconvențional să-i plătească pârâtei – reclamantă reconvențional suma de 9.612,05 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru (2.151 lei și 461,05 lei) , onorariu avocațial (5.000 lei) și onorariu expert (2.000 lei) , proporțional cu pretențiile admise, mai arată sentința judecătorească.

Asociația Student Plus prinsă de Curtea de Conturi cu impozite neplătite

Potrivit unui raport al Curții de Conturi, Asociația Student Plus a uitat să își plătească impozitele în situația în care a fost susținută de primăria clujeană.

„Asociația Student Plus a organizat ”TiMAF – Transylvania Internațional Music and Arts Festival” pentru care a primit fonduri nerambursabile în sumă de 180.000 lei, dar deși a vândut bilete și a realizat venituri, nu a declarat și plătit către UATM Cluj-Napoca, impozitul pe spectacole estimat la suma de 11.425 lei. Similar, Asociația Film și Cultură Urbană, Fundația J. M. Keynes, Asociația Inventeam și Asociația Culturală Cetatea Albă nu au declarat și achitat impozitul pe spectacole datorat, deși au beneficiat în anul 2015 de  finanțări nerambursabile de la bugetul municipiului Cluj-Napoca.

Potrivit datelor din declarația privind impozitul pe spectacole depusă de Federația SHARE Cluj-Napoca, prețul biletelor este mai mic decât cel înscris pe afișe și în anunțurile de pe internet, astfel: 278 bilete cu 27,52 lei, 3.727 bilete cu 44,95 lei, 121 bilete cu 45,87 lei, 3.348 bilete cu 91,74 lei, 2.948 bilete cu 118,35 lei, 5.317 bilete cu 137,61 lei, etc., față de prețul cel mai mic al unui bilet pe o zi, prezentat în materialele publicitare, de 139,32 lei. Diferența de preț este de cel puțin 624.312 lei, la care revine un impozit pe spectacole de 31.215 lei (624.312 lei x 5%).Așa cum reiese din anunțuri și afișe la WE Retro – Transilvania Music Event biletele vândute de Consorțiul Studenților din România au fost ”de la 60 de lei” iar conform datelor din Raport numărul spectatorilor au fost de peste 8.300, dar în declarația privind impozitul pe spectacole biletele sunt cu 5 lei – 300 bilete, cu 10 lei – 200 bilete și cu 25 lei – 200 bilete. Astfel, în loc de 8.300 bilete sunt declarate doar 700, iar prețul este cuprins între 5 lei și 25 lei, față de 60 lei cel mai ieftin bilet. 

Asociația Steps a organizat Festivalul Internațional de Dans Contemporan ”Steps Around the World”. Conform celor consemnate în pliante abonamentul pentru intrarea la spectacole a fost de 120 lei/7 spectacole, 100 lei/5 spectacole, rezultând venituri estimate de cel puțin 300.000 lei (3.000 spectatori x 100 lei), dar potrivit declarației depuse la UATM Cluj-Napoca privind impozitul pe spectacole, au fost declarate venituri din vânzarea de bilete în sumă de 14.450 lei, pentru care a fost declarat un impozit pe spectacole în sumă de 290 lei.”, se arată în raportul Curţii de Conturi.

Răzvan Robu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here