Continuăm dezvăluirile din dosarul în care sunt inculpați mai mulți afaceriști, în frunte cu Ioan Vasile Păcurar, acuzați de procurorii DIICOT că ar fi constituit un grup infracțional organizat pentru a produce și vinde ilegal alcool, iar astfel statul ar fi pierdut mulți bani prin neplata accizelor și a TVA. În ediția de săptămâna trecută arătam că avocatul lui Păcurar contestă expertiza tehnică judiciară care atestă că afaceristul ar fi disimulat alcoolul în soluție antimucegai, pentru a-l putea transporta la cei care îl vindeau, după care acesta era renaturat pentru a fi vândut spre populație, și cere o nouă expertiză. Nu este însă singura solicitare a apărătorului lui Păcurar, fiindcă acesta a cerut și o expertiză contabilă. Dar lista este cu mult mai lungă.

Așa cum am arătat săptămâna trecută, în memoriul depus la dosar de avocatul lui Păcurar există o listă cu 13 solicitări, una dintre acestea – expertiza tehnică judiciară cu privire la denaturarea și renaturarea alcoolului – fiind deja prezentată pe larg. Totodată am amintit faptul că apărarea cere și efectuarea unei expertize tehnice contabile din care să reiasă dacă soluția Dropia este supusă accizelor/alcoolul produs, și calcularea eventualelor accize datorate, dacă distribuția soluției, aprovizionarea cu materia primă, aprovizionarea cu drojdie și enzime, producția în sine are acoperire în mod legal în actele financiar contabile, adică dacă s-au realizat în mod legal.

Expertizarea instalațiilor din fabrică

Un alt punct este efectuarea unei adrese către Comisia Națională de Biocide pentru a se verifica dacă la momentul de referință a dosarului – anul 2012-2013, când grupul infracțional ar fi fost destructurat – folosirea fenolftaleinei era legală și posibilă, așa cum este în prezent.

De asemenea, se cere încuviințarea de către instanță a efectuării unei expertize tehnice de specialitate cu privire la evaluarea metrologică a instalației și totodată a posibilităților tehnice ale acesteia.

“În condițiile în care renaturarea ar fi posibilă, iar expertul se pronunță cu privire la calitatea teoretică posibilă de alcool etilic/soluție Dropia care ar fi făcută în perioada de referință a prezentului dosar, considerăm că este necesară evaluarea metrologică a instalației, respectiv a posibilității REALE privitor la cantitatea ce putea fi obținută.

În cazul acestei expertize tehnice, se verifică necesitatea unui expert în mașini și instalații pentru agricultură și industria alimentară, deoarece este chemat să aprecieze posibilități reale, tehnice, raportat la competențele metrologice și tehnice ale instalațiilor.

Cu alte cuvinte, expertiza de la pct. 2 (n. r – expertiza tehnică prin care să se evidențieze cantitatea de alcool etilic, respectiv soluție Dropia în perioada în discuție, cu luarea în calcul a probelor tehnologice și a cantității de linuri, materie primă) poate stabili raportat la cantitatea de linuri, felul în care se lucra și procedeul tehnologic aplicabil, cantitatea teoretică de alcool etilic/soluție Dropia produsă, pe când această expertiză poate să stabilească din acea cantitate teoretică, cât efectiv s-a produs cu luarea în calcul a performanțelor tehnice și metrologice a instalației și cu evaluarea pierderilor și scăzămintelor.

Menționăm faptul că doar asupra acestei cantități se poate face expertiza contabilă care să releve eventual cuantumul accizelor pretins datorate, respectiv întinderea pretinsei evaziuni fiscale”, precizează apărarea în memoriul depus la dosar.

Sunt cerute și expertize grafologice, dar și înregistrările video de la fabrică

O altă solicitare a avocatului lui Păcurar este cu privire la efectuarea unei expertize grafologice “cu privire la înscrisurile ridicate pe care Parchetul, în baza unui raport de constatare  criminalistică făcut de organul din subordinea sa, susține că ar conține scrisul inculpaților – incompatibilitatea organului din subordinea sa, neîndeplinirea condițiilor legale pentru raport de constatare criminalistică și având în vedere contestarea sa, posibilitatea legală de solicitare a unei expertize care să stabilească semnăturile și scrisul”.

Totodată, avocatul lui Păcurar a mai solicitat încuviințarea desigilării, copierii și administrarea probei cu înregistrările video stocate, cu privire la cele 6 camere de supraveghere cu circuit închis din incinta sediului firmei Prod Acta Line SA, care au fost ridicate cu ocazia efectuării percheziției.

“Menționăm faptul că această solicitare a fost formulată și în cadrul urmăririi penale, dar nu a fost admisă de către organul de urmărire penală.

Conform legislației în vigoare, în astfel de ocazii – antrepozit fiscal, chiar în probe, era o cerință legală existența unor camere de supraveghere care să stocheze o perioadă de timp înregistrările video. Din cunoștințele noastre, organul de urmărire penală a ridicat aceste înregistrări dar, deși am solicitat urmărirea și evaluarea lor, acest lucru nu s-a întâmplat, deși conțin date și informații importante cu privire la derularea activității în fabrică și cu privire la controale”, se precizează în memoriu.

O altă solicitare venită din partea apărării este cu privire la efectuarea unei adrese la Laboratorul Vamal Central și societățile Prodvinalco SA cu privire la autorizarea și competențele legale de realizare a rapoartelor de încercări, respectiv licențele de autorizare și acreditările RENAR, cu menționarea metodei utilizate.

“Solicităm totodată expertizarea modalității de realizare a rapoartelor de încercări. Din actele de la dosar, reiese că cel puțin pentru societatea Prodvinalco SA nu s-a dovedit licența de autorizare pentru soluția denaturată Dropia, chiar dacă s-a verificat concentrația alcoolică. Totodată, nu apare dovada acreditării RENAR. Pe de altă parte, Laboratorul Vamal Central nu are acoperire REANR pentru aceste soluții”, precizează avocatul.

De asemenea, a fost solicitată și efectuarea unei adrese către DJAOV pentru comunicarea rezoluției de dispunere a efectuării de constatare tehnico-științifică din data de 7 martie 2013, la care să se anexeze actele necesare delegării/ordine de serviciu a persoanelor care au prelevat și prelucrat probele cu mențiunea biroului sau direcției din care fac parte acestea.

“Această solicitare se raportează la cerința legală de prelevare de probe de către organele vamale instituite de lege. Ori, din actele de la dosar reiese că acea adresă din 07.03.2013 s-a comunicat DJAOV Cluj”, explică avocatul.

Audierea unor martori cheie

Apărarea cere și audierea a doi martori. Este vorba despre audierea, în condiții specifice, a unuia dintre investigatorii sub acoperire, în condițiile în care avocatul lui Păcurar contestă cele reținute de acesta prin intermediul organului de urmărire penală. Totodată se dorește audierea unui comisar de poliție (din motive lesne de înțeles nu îi vom menționa numele) cu privire la conținutul unui proces verbal de furnizare a informațiilor, raportat la data autorizării investigatorului sub acoperire, despre care avocatul spune că era imposibil de obținut în același timp de la autorizare.

„Menționăm că judecătorul de cameră preliminară a arătat că motivele de mai sus nu constituie motive de nelegalitate  și astfel, modalitatea de obținere a acestor informații și comunicare pot fi elemente de temeinicie a probei, aspecte ce pot fi cercetate de instanța de fond”, a explicat avocatul.

O altă solicitare face referire la procesele verbale de recunoaștere din grup a unuia dintre suspecții din dosar de către trei persoane audiate de procurori, documente pentru care s-a solicitat, în camera preliminară, constatarea nulității relative pentru lipsa martorilor asistenți și lipsa prezenței avocaților la audierea martorilor, cât și cu privire la modalitatea de desfășurare a recunoașterii de grup, însă la acel moment s-a considerat că cererea este neîntemeiată deoarece “eventualele vătămări raportate la împrejurările de mai sus, pot fi remediate în cadrul judecății prin audierea martorilor respectivi”.

Nu în ultimul rând, apărarea a solicitat ca Parchetul să depună decontul de cheltuieli cu raportare la structura și conținutul cheltuielilor de judecată puse în sarcina inculpaților.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here