Prejudicii de câteva zeci de mii de lei au fost descoperite de Curtea de Conturi în urma controalelor efectuate în 2016, la primăriile din Poiana Ilvei, Chiuza, Rebrişoara şi Uriu. Probleme au fost depistate însă şi la două din cele patru ocoale silvice verificate – Bistriţa Bîrgăului şi Valea Ilvei.

 

Controalele pe care le efectuează an de an inspectorii Curţii de Conturi la unităţile administrativ teritoriale, precum şi la instituţiile subordonate acestora sau la societăţile comerciale unde sunt acţionari unici scot la iveală o sumedenie de nereguli comise de reprezentanţii sau angajaţii administraţiilor locale. Efectul acestor controale este în prima fază acţiunile deschise în instanţă de majoritatea celor spre care Curtea de Conturi arată cu degetul. Până când instanţele de judecată decid dacă respectivele constatări ale inspectorilor Curţii de Conturi cu privire la prejudicii pe care administraţiile locale le-ar fi adus statului, deocamdată ceea ce este scris în raport ridică semne destul de mari de întrebare legat de ceea ce se întâmplă în curtea primăriilor.

În raportul Curţii de Conturi se vorbeşte despre numeroase plăţi nelegale pe care administraţiile locale le-ar fi efectuat firmelor care au executat diverse lucrări de investiţii, fie că este vorba despre plăţi pentru lucrări care fizic nu au fost efectuate, plăţi pentru lucrări supraevaluate ori pentru lucrări nerecepţionate. Acestea sunt dintre cele mai grave însă sunt şi de altă natură, însă care adunate pic cu pic ajung la totaluri de sume de bani care nu sunt chiar de ici de acolo.

viorel clapau

Poiana Ilvei, prejudicii de peste 120.000 lei

La Poiana Ilvei, prejudiciile au fost cuantificate de inspectorii Curţii de Conturi la 122.000 lei. Din această sumă, 110.000 lei provin din activitatea proprie a primăriei, iar 12.000 lei de la şcoala gimnazială din comună. Alţi 271.000 lei reprezintă abateri financiar contabile ale aceleaşi primării.

Astfel, potrivit raportului Curţii de Conturi, Primăria Poiana Ilvei a efectuat plăţi nelegale, în valoare de 3.000 lei, reprezentând amenda aplicată de Garda de Mediu fără stabilirea răspunderii persoanelor vinovate şi fără recuperarea prejudiciului creat bugetului local.

Alţi 25.000 lei au fost plătiţi nelegal din bugetul local pentru achitarea unor servicii media fără documente justificative care să confirme efectuarea acestora.

Inspectorii Curţii de Conturi mai susţin că primăria din Poiana Ilvei a achitat lucrări şi echipamente pentru sistemul de supraveghere video fără ca acestea să fie realizate efectiv până la data misiunii de audit. În acest caz prejudiciul se ridică la 82.000 de lei, conform sursei citate.

În ceea ce priveşte prejudiciul stabilit la şcoala gimnazială, în valoare de 12.000 lei, în documentul Curţii de Conturi se precizează că acesta ar proveni de pe urma efectuării de plăţi nelegale pentru servicii post-implementare sistem de control intern managerial.

Aşa cum am precizat mai sus, abaterile financiar-contabile au fost cuantificate la 271.000 lei. Astfel, 126.000 lei, reprezintă abateri de pe urma nerespectării cerinţelor de aprobare şi prezentare a investiţiilor publice în proiectul de buget în baza programului de investiţii publice. De asemenea, 12.000 lei reprezintă abateri privind neînregistrarea în conturi speciale a creanţelor datorate de persoane juridice aflate în procedura de insolvenţă, în timp ce 37.000 lei sunt abateri de pe urma neconstituirii garanţiei de bună execuţie pentru un obiectiv de investiţie. O altă abatere financiar contabilă se ridică la 96.000 lei din cauză că administrarea fondului forestier nu s-a realizat conform prevederilor Codului silvic.

 

Chiuza: 14.000 lei

La Primăria Chiuza, inspectorii Curţii de Conturi au descoperit un prejudiciu în valoare de 14.000 lei, care provine de pe urma acceptării la plată de către administraţia locală a unor lucrări facturate dar neexecutate la obiectivul de investiţii „Modernizare DC 39 Piatra-Mireş”.

petru serban

Rebrişoara: Plăţi ilegale încasate de consilierii locali

La Primăria Rebrişoara, inspectorii Curţii de Conturi au descoperit prejudicii în valoare de 85.000 lei şi abateri financiar-contabile de doar 2.000 lei. Acesta din urmă provin de la înregistrarea eronată în exerciţiul financiar 2015 a unor cheltuieli aferente unor exerciţii financiare viitoare. Însă inspectorii au mai descoperit şi alte tipuri de abateri. Astfel, administraţia locală nu a stabilit, nu a înregistrat şi nu a încasat taxa pentru eliberarea autorizaţiei unei excavări datorată de o societate comercială autorizată să efectueze exploatarea de nisip şi pietriş pe raza comunei, de pe urma căreia la bugetul local ar fi intrat 142.000 lei. De asemenea, 42.000 lei au fost pierduţi de la buget din cauza neimpozitării integrale a mijloacelor de transport deţinute de contribuabili cu sediul sau domiciliul pe raza comunei, la care se mai adaugă 5.000 lei prin necalcularea, neînregistrarea şi neîncasarea taxei pe clădiri în cazul imobilelor acordate gratuit.

Prejudiciul cuantificat de inspectorii Curţii de Conturi la 85.000 lei a rezultat din efectuarea de plăţi pentru servicii media fără documente justificative care să ateste exactitatea şi realitatea sumelor acordate – 14.000 lei, plăţi pentru îndemnizaţii de şedinţă acordate consilierilor locali fără temei legal, în valoare de 38.000 lei, plăţi efectuate în numerar pentru bonuri fiscale de carburant (benzină) fără documente justificative – 14.000 lei, plăţi nelegale a facturilor de energie electrică pentru obiective ce nu aparţin primăriei -9.000 lei, în timp ce alţi 10.000 lei provin de pe urma unor plăţi nelegale efectuate de şcoala gimnazială din comună pentru consultanţă post-implementare în domeniul sistemului de control intern managerial.

 

Uriu: Dirigenţii de şantier mai scumpe decât maximul prevăzut de lege

Şi la Primăria Uriu au fost constate prejudicii în valoare de 12.000 lei. Potrivit raportului Curţii de Conturi, suma provine de la serviciile de dirigenţie de şantier pentru modernizarea a două străzi de pe raza comunei, pentru care tarifele contractate şi angajamentele legale au fost mai mari decât limita maximă prevăzute de normele legale.

De asemenea, documentul mai relevă la administraţia locală nu a inventariat investiţiile în curs, prin verificare la faţa locului a stadiului fizic şi nu a consemnat în listele de inventariere a valorii efective a lucrărilor executate şi nici nu a fost întocmit un proces verbal în care să fie cuprinse rezultatele acestei operaţiuni. Probleme au fost depistate şi la evidenţa contabilă, despre care inspectorii Curţii de Conturi susţin că nu a fost condusă în conformitate cu prevederile legale.

 

Prejudicii de peste 70.000 lei la două ocoale silvice

Prejudicii în valoare totală de 73.000 lei şi abateri financiar contabile în cuantum de 533.000 lei au fost depistate de Curtea de Conturi la două ocoale silvice. Este vorba despre Ocolul Silvic Bistriţa Bîrgăului şi Ocolul Silvic Valea Ilvei.

Astfel, la Ocolul Silvic Bistriţa Bîrgăului, valoarea prejudiciilor se ridică la 32.000 lei, din care 31.000 lei provin de pe urma acceptării la plată şi a decontării nelegale a contribuţiilor pentru bugetul asigurărilor sociale aferente lucrărilor silvice executate de zilieri. Restul de o mie de lei reprezintă plata contribuţiilor sociale datorate de angajator, stabilite în cuantum mai mare decât cel stabilit de Condul fiscal.

În ceea ce priveşte abaterile financiar contabile, acestea se ridică la 60.000 lei, din cauză că valoarea unor lucrări de modernizare executate şi recepţionate de ocolul silvic au fost menţinute nejustificat în alt cont decât cel prevăzut de normele legale.

În plus, inspectorii Curţii de Conturi mai arată că ocolul silvic nu a declarat şi nu a virat la bugetul local impozit pe clădiri şi mijloace de transport aferente nurilor aflate în administrarea sa, în cuantum de 19.000 lei.

La Ocolul Silvic Valea Ilvei, prejudiciul constatat se cifrează la 41.000 lei. Astfel, două mii de lei reprezintă prejudiciul după decontarea unor lucrări silvice la preţuri mai mari decât cele contractuale, 5.000 lei – decontarea unor lucrări silvice neefectuate, 12.000 lei – acceptarea la plată şi decontarea nelegală a contribuţiilor datorate la bugetul asigurărilor sociale aferente lucrărilor silvice executate cu zilieri, iar 22.000 lei – neîntocmirea documentelor justificative care atestă exactitatea şi realitatea cheltuielilor angajate şi plătite.

Abaterile financiar-contabile înregistrate la acelaşi ocol silvic se cifrează la 473.000 lei, mai bine de jumătate din cuantum – 257.000 lei, reprezentând raportarea eronată a aportului asociaţilor, iar 211.000 – neînregistrarea în evidenţa curentă a obiectelor de inventar în folosinţă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here