Ultimul raport de activitate al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială pentru anul 2021 arată că primăriile din județ tratează cu superficialitate partea de protecție socială. Este vorba în special de zona rurală, unde ajung să fie responsabili cu asistența socială juriști sau chiar bibliotecari. Controalele instituției au mai scos în evidență faptul că persoanele din acest domeniu se ocupă în principal de plăți și mai puțin de anchete sociale ca la carte sau chiar prevenție și informare.

În ciuda restricțiilor generate de pandemia de Covid-19, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială a reușit să verifice o parte din primăriile din județ. Potrivit ultimului raport al instituției, pentru 2021, principalele deficiențe constatate sunt: lipsa evaluărilor de teren, condiționate de stările de urgență și alertă sau anexarea unor documente neactualizate (în special adeverințe de venit sau cu privire al bunurile deținute de beneficiari).

Deși AJPIS a identificat 24 de dosare cu deficiențe, pentru care s-au și stabilit măsuri de remediere, aceste deficiențe nu intră în sfera fraudei. Cu alte cuvinte, AJPIS ne spune că erorile au fost cauzate de funcționarii din primării, care se ocupă de aceste dosare, de multe ori din greșeală sau neștiință.

Bibliotecarii și casierul care o fac pe asistentul social…

Principalele probleme identificate în cele 19 primării controlate sunt:

-lipsa organizării compartimentului de asistență socială și a verificării periodice a acestuia din partea șefului ierarhic.

-stabilirea unor atribuții care ar trebui să revină compartimentului de asistență socială pentru unii funcționari din exteriorul SPAS.

-numărul mare de atribuții raportat la personalul angajat în cadrul SPAS, deseori aceste atribuții fiind din afara sferei asistenței sociale;

-lipsa unor proceduri de lucru cunoscute și respectate de personal, pe tipuri de activități;

-lipsa în cadrul unor unități administrativ teritoriale din cele inspectate, a persoanelor cu studii în domeniul asistenței sociale, atribuțiile fiind realizate de alți angajați ai aparatului de specialitate a primarului (bibliotecari, inspectori ISU, casieri)

Din 19 primării verificate, doar 3 au angajați asistenți sociali, 13 au persoane angajate ca având atribuții în domeniul asistenței sociale, iar în 3 primării atribuțiile în domeniul asistenței sociale sunt realizate de către alți angajați ai UAT-uri (2 bibliotecari, un casier).

Doar două primării, Târlișua și Maieru, au o structură de personal care permite o abordare integrată a serviciilor, în afara persoanei cu atribuții în domeniul asistenței sociale, având angajat și un asistent medical comunitar. Comuna Ilva Mare, deși nu are persoană angajată cu atribuții în domeniul asistenței sociale, are angajat un asistent comunitar.

Ce studii au cei care îndeplinesc rolul de asistent social? Ei bine, printre asistenții sociali găsiți în primării, AJPIS a dat peste absolvenți de administrație publică, de studii juridice și chiar chimie sau inginerie. De altfel, au fost găsiți 4 angajați doar cu studii liceale. Unii, însă și-au completat studiile cu cursuri pe acest domeniu.

Primăriile de la sat n-au auzit de combaterea marginalizării și excluderii

Controalele AJPIS au mai scos în evidență faptul că la sat nu s-a auzit de prevenirea și combaterea riscului de separare, marginalizarea și excluziunea socială a beneficiarilor aflați în situații de risc. Inspectorii AJPIS au ajuns la concluzia că în 80% din cazuri, asistenții sociali de la sat se ocupă strict de acordarea beneficiilor de asistență socială, adică doar le plătesc pensiile și indemnizațiile locuitorilor comunei.

„Serviciile publice de asistență socială din cadrul UAT-urilor verificate, nu doar că nu au întocmite evidențe separate pe categorii și tip de beneficiari, însă majoritatea personalului cu atribuții în domeniul asistenței sociale nu are prevăzute aceste tipuri de activități în fișele de post. Intervenția Serviciilor Publice de Asistență Socială este limitată de cele mai multe ori la constatarea gravității situației și referirea către DGASPC sau OPA, astfel încât se poate vorbi de o incapacitate administrativă de a dezvolta servicii sociale pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale și de grup, în vederea depășirii situației de dificultate, prevenirii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții. De cele mai multe ori se intervine prin acordarea beneficiilor de asistență socială, ceea ce reprezintă 80% din activitatea compartimentelor de asistență socială”, se arată în raportul AJPIS.

De asemenea, nici de legea 448/2006, care prevede respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități la un mediu accesibilizat nu s-a auzit prin primăriile comunale. La recepția lucrărilor de construcție, primăriile ar trebui să includă și un reprezentant al unui ONG destinat persoanelor cu handicap, tocmai pentru ca acesta să se asigure că sunt create căile de acces pentru persoane în scaune rulante de exemplu. Acest lucru nu s-a întâmplat în niciuna dintre primăriile controlate.

Record de persoane cu handicap vizual la Parva, Runcu Salvei și Salva

Din cauza numărului mare de persoane cu handicap vizual din Parva, Runcu Salvei și Salva, AJPIS a luat la puricat parte din dosarele beneficiarilor.

În comuna Runcu Salvei sunt 49 de persoane cu handicap vizual accentual, în comuna Salva sunt 86 de persoane cu handicap vizual accentuat și în Parva 66 cu handicap vizual accentuat și 63 cu handicap vizual grav.

„Cele 3 unități administrativ teritoriale pe lângă faptul că au cele mai mari ponderi de persoane încadrate în grad de handicap, au în comun și faptul că tipul de handicap preponderent este cel vizual. Acest tip de handicap reprezintă 50,67% din totalul încadrărilor din cele 3 comune Deficiențe constatate:  Lipsa anchetei sociale efectuată de către autoritatea publică locală Parva, din dosarul unei persoane încadrate în grad de handicap. Neconcordanțe în 2 cazuri între anchetele sociale întocmite de către personalul cu atribuții în domeniul asistenței sociale, din acestea rezultând acuitate vizuală completă, în contradicție cu documentele medicale și raportul de evaluare complexă. Anchete sociale superficial completate (3) care nu conțin date relevante cu privire la situația solicitantului”, notează inspectorii AJPIS.

În ciuda numărului mare de persoane cu handicap vizual din aceste trei comunei, AJPIS a găsit doar 6 cazuri cu nereguli. Instituția a cerut compartimentelor de asistență socială din aceste primării să facă evaluări în teren, să întocmească anchete sociale și să le trimită la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, în vederea reanalizării dosarelor de încadrare în grad de handicap pentru 6 persoane identificate cu nereguli.

Andreea Moldovan

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here