AJOFM BN implementează un program pentru tinerii cu nivel scăzut de competențe și care au dificultăți în a se integra social

110

Începând cu luna ianuarie 2018, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, împreună cu cele 42 de Agenții Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă implementează Proiectul noncompetitiv INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare, proiect eligibil pe Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 -2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs”.

 

Proiectul durează 48 de luni şi are drept parteneri Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea numărului de tineri inactivi NEETs (Not in Education, Employment or Trening) înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), respectiv la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în vederea furnizării de măsuri personalizate de sprijin.

Ca Obiectiv Specific 1 – Stimularea ocupării tinerilor NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), prin acordarea sprijinului financiar angajatorilor, aferent încadrării prin ucenicie la locul de muncă a tinerilor NEETs șomeri.

Ca Obiectiv Specific 2 – Stimularea ocupării tinerilor NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), prin acordarea sprijinului financiar angajatorilor, aferent încadrării prin stagii pentru absolvenții de învățământ superior a tinerilor NEETs.

Categoria de tineri NEETs include tinerii care nu au reușit să se integreze pe piața muncii din diverse motive (lipsa oportunităților de ocupare, lipsa competențelor cerute pe piața muncii etc.) și care nu sunt cuprinși în programe de educație sau formare.

În cadrul proiectului, sunt vizați în special tinerii cu nivel scăzut de competențe și care au dificultăți în a se integra social. Din totalul celor care vor fi identificați, cei înregistrați la SPO vor beneficia de informare şi consiliere profesională, inclusiv de profilare, iar după această etapă vor fi îndrumaţi către măsura activă de care au nevoie sau către alte servicii (Programul Naţional Şansa a doua – Ministerul Educatiei Naţionale, servicii de asistență socială).

Identificarea tinerilor NEETs inactivi este necesară întrucât majoritatea nu are acces la informații și nici nu știu să le caute. În prezent, ei nu vin din proprie inițiativă către SPO, în vederea înregistrării, însă experiența proiectelor deja derulate arată că apropierea de ei este fundamentală pentru atragerea lor în orice programe viitoare, întrucât anulează și blocajul generat de mijloacele financiare reduse sau inexistente pentru mulți dintre ei, necesare pentru a ajunge la SPO.

Proiectul noncompetitiv INTESPO introduce managementul de caz ca metodă de lucru cu tinerii NEETs, care presupune un proces de interacțiune în cadrul rețelei de servicii (de asistență socială, educație, ocupare) prin care se asigură faptul că beneficiarii primesc serviciile de care au nevoie într-o formă de sprijin eficace și eficientă.

Din cadrul AJOFM Bistriţa – Năsăud din acest proiect fac parte doi experţi locali de intervenţie, care în luna ianuarie au încheiat protocoale cu colaborare cu unităţi adminstrativ teritoriale – Primării, în vederea consolidării reţelei de sprijin locală în procesul de identificare, mobilizare şi înregistrare a tinerilor inactivi NEETs la Serviciul Public de Ocupare (SPO).

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here