Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud a respins de la începutul anului și până acum cererile de solicitare a acordului de mediu, pentru cinci primării din județ. Cele mai multe s-au prezentat la instituție cu dosare incomplete sau nu le-au completat când le-a cerut Agenția Județeană pentru Protecția Mediului.

Cum a ajuns Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud să întârzie dezvoltarea mai multor comunități din județ? Simplu, prin refuzul de a elibera acordurile de mediu primăriilor.

Acestea sunt necesare pentru desfășurarea mai multor lucrări de interes public precum extinderea rețelelor de apă și canal, alimentare cu gaze naturale, modernizare drumuri.

În spatele refuzului APM de a elibera documentele necesare demarării lucrărilor se află tot primarii și mai ales lipsa lor de interes pentru dezvoltarea propriilor comunități. Aceștia nu completează dosarele la cererea instituției și în unele cazuri nici măcar nu achită taxa percepută. Și „lanțul slăbiciunilor” nu se termină aici. De multe ori constructorii sau cei care câștigă licitațiile publice pentru aceste lucrări sunt responsabili de obținerea acestor avize.

În 5 luni, 5 primării nu au primit acordul de mediu pentru diverse lucrări

Doar anul acesta, Agenția pentru Protecția Mediului a refuzat să dea acordul de mediu pentru 5 primării din județ. Primăria Prundu Bârgăului a reușit performanța de a fi refuzată de două ori în acest an. O dată chiar la finalul lunii trecute, când solicita emiterea acordului de mediu pentru proiectul „Înființare distribuție gaze naturale în comuna Prundu Bârgăului”.

Conform deciziei etapei de evaluare inițială de la mijlocul anului trecut, pentru continuarea procedurii și deci emiterea acordului de mediu, Primăria Prundu Bârgăului trebuia să completeze documentația cu: un memoriu de prezentare privind evaluarea impactului proiectului asupra mediului, dar și cu dovada achitării tarifului etapei de încadrare de 400 de lei. Primăria a avut timp o lună să depună la dosar și aceste documente, nu a făcut-o astfel că solicitarea de emitere a acordului de mediu i-a fost respinsă.

Primăria Prundu Bârgăului a mai pățit-o și în prima lună din an, când i se respingea solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare râu Secu, zona aval DN 17, în localitatea Prundu Bârgăului”.

Nici atunci, Primăria Prundu Bârgăului nu a completat documentația cu un memoriu de prezentare și cu dovada achitării taxei de 400 de lei, dar nici cu avizul de gospodărire a apelor de la Apele Române, necesar în proiectele care presupune amenajări și lucrări în apropierea râurilor.

APM a mai respins solicitările pentru acordul de mediu venite din partea primăriilor: Șieuț, Șieu Odorhei, Dumitrița și Ilva Mare. Primăria Șieuț a cerut acordul de mediu pentru alimentarea cu gaze naturale a localităților: Șieuț, Sebiș, Ruștior și Lunca. I s-a cerut să completeze doumentația cu un memoriu de prezentare și cu dovada achitării taxei de 400 de lei. Cum documentele n-au fost depuse în termenul solicitat a fost respinsă solicitarea.

Primăria Ilva Mare a cerut acord de mediu pentru modernizarea drumurilor de interes local din comună, în localitățile Ilva Mare și Ivăneasa. Și de această dată s-a cerut memoriu de prezentare, taxa practicată de APM, dar și un aviz de gospodărire a apelor și un certificat de urbanism valabil. Cum documentele n-au fost depuse, primăria n-a primit acordul de mediu.

Comuna Dumitrița a cerut un acord de mediu pentru construirea de poduri rutiere și modernizare străzi în Budacu de Sus și Dumitrița. APM a cerut memoriu de prezentare, dovada plății taxei practicate, aviz de gospodărire a apelor și un certificat de urbanism valabil. Cum actele n-au fost anexate documentației, primăria a rămas cu buza umflată, la fel și locuitorii acesteia.

Și locuitorii comunei Șieu Odorhei au de suferit din cauza ignoranței edilului. Primăria a solicitat acord de mediu pentru rețeaua publică de canalizare și a apelor uzate menajere pentru satele Coasta, Agrișul de Jos, Agrișul de Sus, Bretea, Cristur-Șieu și Șirioara. I s-a solicitat primăriei un certificat de urbanism valabil, întrucât cel atașat documentației expirase și avizul custodelui sau administratorului ariei naturale protejate, afectate de lucrările respective. Cum nu a primit documentele, APM nu a eliberat acordul de mediu.

APM a spus NU și celor de la ABA Someș-Tisa

Agenția pentru Protecția Mediului a spus NU și celor de la Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, care pregătește mai multe proiecte de amenajare a râurilor care străbat Bistrița-Năsăud și protejează împotriva inundațiilor.

Doar în luna martie au fost respinse două astfel de proiecte. Primul prevedea amenajarea râului Sălăuța pe teritoriul comunei Coșbuc. Cererea pentru emiterea acordului de mediu a fost înregistrată încă din anul 2019.

Agenția pentru Protecția Mediului a solicitat o completare a documentației cu memoriu de prezentare privind evaluarea impactului asupra mediului, întrucât proiectul respectiv intră sub incidența Legii nr. 292/2018. De asemenea, instituția a solicitat și dovada achitării tarifului aferent etapei de încadrare de 400 de lei.

Printr-o adresa trimisă la finalul lunii ianuarie, instituția a mai cerut o dată memoriul în cauză și, din nou, dovada achitării tarifului aferent etapei de încadrare. Se pare că printre actele care lipseau s-a numărat și un certificat de urbanism valabil.

A lipsit, culmea, și un aviz de gospodărire a apelor de la instituția subordonată ABA Someș-Tisa, respectiv Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud. Instituția avea termen data 1 martie pentru a completa dosarul, însă acest lucru nu s-a întâmplat, astfel că Agenția pentru Protecția Mediului a respins solicitarea de emitere a acordului de mediu.

La fel s-a întâmplat și în cazul proiectului „Regularizare Valea Borcutului și apărare de mal Valea Borcutului la Sângeorz-Băi”. Și pentru acest proiect a fost solicitată emiterea acordului de mediu în 2019.

Și în acest caz, Agenția pentru Protecția Mediului a solicitat memoriul de prezentare privind evaluarea impactului asupra mediului, dar și dovada achitării tarifului etapei de încadrare de 400 de lei în 2019, iar în ianuarie a revenit cu solicitarea, cerând de asemenea un aviz de gospodărire a apelor și un certificat de urbanism.

ABA Someș-Tisa nu a depus documentele necesare nici pentru acest proiect. Și acest proiect a fost respins de Agenția pentru Protecția Mediului, întrucât s-a depășit termenul limită (1 martie) până la care ABA Someș-Tisa putea depune documentele.

Andreea Moldovan

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here