Pădurea rămâne în continuare o resursă consistentă de venituri pentru administraţiile publice locale ale comunelor, şi nu numai, din Bistriţa-Năsăud. O analiză a resurselor bugetare de care dispun primăriile şi consiliile locale din judeţ relevă cu uşurinţă faptul că cine are pădure, are …bani. De înţeles, din acest punct de vedere şi „lupta” care se reaprinde periodic pentru preluarea administrării Ocoalelor Silvice.

 

Unii pleacă, alţii vin. Este o regulă a democraţiei firească, dacă ea s-ar baza pe principii şi reguli clare, care să nu lase loc la interpretări. De 26 de ani însă, în România, tot ce înseamnă schimbare a conducerii, fie că vorbim de instituţii publice, fie că vorbim de administraţie, fie de …ocoale silvice, lasă loc la suspiciuni. Şi aceasta dintr-un motiv foarte simplu. Când se schimbă politicienii, de regulă se schimbă şi managerii. Desigur, în cazul în care cel din urmă nu mai corespunde „cerinţelor”. Sau pur şi simplu pentru că „trebuie” să vină o conducere nouă.

 

Un director interimar nenumit de CA

În aceeaşi penumbră, a suspiciunilor, a ajuns să se plaseze din păcate şi recent anunţata procedură de selecţie a unui nou Consiliu de Administraţie la Ocolul Silvic Maieru, unul dintre cele mai performante din ţară.

La nici două luni de la instalarea în funcţia de primar al comunei, noul primar Vasile Borş iniţiază un Proiect de Hotărâre (HCL nr. 48/02.08.2016) prin care se numeşte un şef de ocol interimar. Nu ar fi nimic de reproşat dacă s-ar ţine cont de faptul că instituţia are nevoie într-adevăr de o nouă conducere, în condiţiile în care fostul şef de ocol de la Maieru a încetat raporturile contractuale, din cauza împlinirii vârstei de pensionare. Surse ale Gazetei de Bistriţa ne-au semnalat însă că această dispoziţie nu este tocmai în regulă pentru că se încalcă astfel dispoziţiile art. 642 alin. 1 din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, prin care se stipulează faptul că în caz de vacantare a postului de director (şef de ocol), Consiliul de Administraţie poate desemna un director interimar şi nu autoritatea publică tutelară, respectiv Consiliul local.

 

Selecţie pentru un nou CA, înaintea dizolvării celui vechi

Nu doar desemnarea unui interimar pe postul de director este pusă sub semnul întrebării, ci şi pasul următor, respectiv iniţierea procedurii de selecţie şi desemnare a membrilor unui nou Consiliu de Administraţie. La câteva zile distanţă de primul HCL, primarul din Maieru iniţiază o nouă Hotărâre de Consiliu Local (HCL nr. 49/11.08.2016) prin care se iniţiază procedura menţionată. O lună mai târziu, mai exact pe data de 7 septembrie se publică un anunţ de selecţie prealabilă pentru membrii noului Consiliu de Administraţie (CA), contrar faptului că vechiul Consiliu de Administraţie nu a fost dizolvat printr-o Hotărâre de Consiliu Local. Conform numirii din februarie 2014, în baza regulamentului de funcţionare al OS Maieru, mandatul ar fi trebuit să se încheie în anul 2018. Procesul de selecţie a fost fixat pe data de 21 septembrie.

 

Criterii de incompatibilitate

În cursa pentru ocuparea unui loc în noul CA al OS Maieru se înscriu mai multe persoane, printre care şi fostul director, Gavrilă Neamţ. Aceleaşi surse spun însă că nici condiţiile de înscriere, evaluare şi selecţie nu ar fi în regulă, pentru că încalcă la rândul lor mai multe prevederi legale.

Astfel, în aceeaşi HCL nr. 49/2016 s-a aprobat un Regulament de desfăşurare, selecţie si evaluare în care s-au impus criterii de incompatibilitate neconforme Legii 161/2003 privind starea de incompatibilitate. Conform criteriilor, practic se bloca accesul la selecţie a personalului angajat la OS Maieru, administratori în funcţie, precum şi a angajaţilor unor societăţi comerciale care au relaţii de afaceri cu OS Maieru, încălcându-se accesul liber, competiţia deschisă şi egalitatea de şanse pentru toţi candidaţii.

În Legea 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor art.5 alin 8 se specifică faptul că „selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei”, alin. 3 lit. c  specifică „aceste persoane nu pot fi funcţionari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice”, iar la art. 6 se specifică „nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare”, dar nu se specifică alte criterii de incompatibilitate.

 

Procedură anulată şi un nou Regulament de funcţionare

Cu totul surprinzător, după procesul de selecţie din 21 septembrie, se iniţiază un nou HCL, pe data de 30 septembrie, prin care se modifică, abia acum, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea OS Maieru. Mai mult, comisia desemnată pentru derularea procedurii de selecţie hotărăşte reluarea procedurii. Prin modificarea Regulamentului se introduce o modificare la art. 9 alin.1, respectiv limitarea la două mandate a membrilor în CA, deşi în Regulamentul privind desfăşurarea selecţiei a membrilor în CA nu se specifică acest lucru.

De menţionat că în urma criteriilor stabilite iniţial, fostul director se calificase pentru ocuparea din nou a unui loc in Consiliul de Administraţie. După anularea procedurii şi limitarea la un număr de maxim două mandate, Gavrilă Neamţ nu mai putea fi însă din nou desemnat, el deţinând deja trei astfel de mandate în vechiul CA.

 

Un termen prea scurt

Redeschisă fiind astfel calea organizării unei noi competiţii, se publică în data de 12 octombrie un anunţ pentru “Selecţie prealabilă pentru membrii Consiliului de Administraţie ai Ocolului Silvic Maieru RA”, în care nu sunt specificate tocmai noile situaţii de incompatibilitate, şi în care se fixează termen de depunere a dosarelor data de 24 octombrie. Termen cam scurt, dacă se are în vedere condiţia respectării termenului reglementat de 30 de zile de la data anunţului până la data la care se pot depune dosarele, conform “Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la cinci candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016, în vigoare de la 12.10.2016”, art. 39 alin. 2.

Sursele Gazetei de Bistriţa spun că rostul acestor măsuri nu ar fi decât pentru a bloca accesul persoanelor incomode în Consiliul de Administraţie al Ocolului Silvic Maieru.

 

„Nu îl am la suflet, dar nu îl împiedic”

Contactat de Gazeta de Bistriţa, primarul comunei Maieru spune însă că noile condiţii de selecţie a Consiliului de Administraţie de la Ocolul Silvic nu împiedică pe nimeni să-şi depună dosarul.

„Nici pe domnul Neamţu nu îl împiedicăm să îşi depună dosarul. Când a plecat de la Maieru, că şi-au făcut acolo un contract, s-a dus la pensie cu zece salarii compensatorii. A fost ok? Eu nu am fost niciodată de acord cu asta, dar în mandatul în care am lipsit şi-au rezolvat contractul. A fost corect să se ducă cu 500 şi ceva de milioane de lei vechi de pe pădurea Maierului? Nu a fost de ajuns cât a fost şef de ocol? Eu de aia, cel puţin, nu îl am la suflet. Dar în rest nu îl împiedic. Să-şi depună dosarul dacă vrea”, spune primarul Vasile Borş.

 

Pădurile se întind până în Suceava…

OS Maieru administrează aproape 10.000 de hectare de pădure şi are trei unităţi de producţie (Anieş, Rotunda şi Diaca). Unităţile cuprind păduri de pe Valea Anieşului, bazinul superior al Someşului Mare, Bistriţei Aurii, şi până în judeţul Suceava, în muntele Dieci din Masivul Suhaci. Ocolul funcţionează ca regie autonomă în subordinea Consiliului Local al comunei. Anul trecut, aici s-au realizat venituri de aproape 5.000.000 de lei noi, cu un rezultat brut de peste 2.000.000 de lei, reprezentând o creştere de 20% a profitului făţă de anul 2014. Ocolul de la Maieru a fost mereu, de-a lungul anilor, unul dintre cele mai profitabile din ţară.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here