Cererile împreună cu documentele justificative pentru obţinerea unei locuinţe pentru tineri construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru anul 2016, se pot depune în perioada 3.12.2015-31.12.2015.

Pentru completarea dosarului în vederea obținerii unei locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, sunt necesare următoarele acte:
– cerere
– declarație pe proprie răspundere (NU NOTARIALĂ) din care să rezulte că nici un membru de familie n-a înstrăinat o locuință după 1990, nu dețin o locuință în proprietate, în municipiul Bistrița sau cu chirie din fondul locativ de stat;
– adeverințe de venit pentru fiecare membru de familie angajat
– cupoane de pensie ( dacă este cazul );
– cupoane de alocații, alocații suplimentare și/sau burse pentru copii (dacă este cazul);
– cupoane ajutor de șomaj, respectiv ajutor social ( dacă este cazul);
– documente justificative privind alte venituri (dacă este cazul);
– adeverințe din care să rezulte dacă solicitanții provin din instituții de ocrotire socială;
– contract de închiriere avizat de Administrația Finanțelor Publice a municipiului Bistrița pentru persoanele care locuiesc cu chirie la persoane fizice, altele decât rudele de până la gradul IV, sau la persoane juridice;
– declarație notarială din care să reiasă suprafața locativă, pentru persoanele care locuiesc la persoane fizice fără contract de închiriere.

COPIE DUPĂ:
– buletinul (cartea) de identitate a tuturor membrilor familiei, după caz, din care să rezulte domiciliul sau reședința;
– certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
– certificatele de naștere a copiilor(dacă este cazul)
– certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (dacă este cazul);
– diplome de studii;
– cartea de muncă completată la zi.
– Dosar plic

Anexa cu documentele justificative necesare întocmirii dosarului pentru locuinţă ANL se pot obţine de la Primăria municipiului Bistriţa, Direcţia Patrimoniu, str. Gheorghe Şincai nr. 2 sau de pe site-ul primăriei: www.primariabistrita.ro, Anunţuri şi informaţii – Direcţia Patrimoniu.
Relaţii suplimentare la telefon 0263-232.391 sau 0263-223.923, int. 255″, informează municipalitatea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here