Soţii Teban, acuzaţi că au pus mâna fraudulos pe fabrica lui Petru Bolfă

1191

Soţii Teban au reuşit să o excludă din Ecoserv SRL pe soacra lui Petru Bolfă, Ludovica Dumitru, la începutul lunii aprilie a anului trecut. Însă, modul prin care soţii Teban au reuşit să pună mâna pe firma de alcool abia acum ies la iveală. Noii proprietari sunt acuzaţi că au reuşit să ia Ecoserv SRL prin înşelăciune şi abuz de încredere.

 

Pentru a redeschide fabrica de alcool Ecoserv SRL, pusă pe butuci după incidentul din 2013, Dan Teodor Tebans-a arătat interesat de a redresa firma. Astfel că, în 24.04.2015, Dan Tebana mers la sediul societății Ecoserv SRL din Năsăud, după ce în prealabil acesta a discutat telefonic cu Petru Bolfă în vederea prefecturii unor înscrisuri care nu au fost însă negociate în prealabil în niciun fel cu Ludovica Dumitru, ce era la acea vreme administratorul firmei.

La respectiva întâlnire, Dan Teodor Teban a venit cu un înscrisdeja întocmit și semnat la București. Prin această decizie s-ar fi hotărât majorarea capitalului social cu suma de 10 lei pentru ca soția lui, Dana Teban, să poată fi în mod legal cooptată în societate.

”Din discuțiile pe care le-am purtat cu fiica și ginerele meu, aceștia mi-au relatat că o persoană din București intenționează să împrumute societatea cu anumite sume de bani în vederea redresării economice și financiare a firmei, doarcă, mai întâi, Dana Tebantrebuie cooptată în societate cu majorare de capital social în sumă de 10 lei”, arată Ludovica Dumitru într-o plângere penală împotriva soților Teban.

Scopul acestei cooptăria Danei Tebanîn firmă a fost că aceasta a promis că împrumută societatea cu suma de 370.000 lei, în vederea redresării societății, motivând că numai asociații societății pot împrumuta firma.

Astfel că din înscrisul din 21.04.2015 ce soacra lui Bolfă susține că nu este real, Dana Teban, a fost cooptată în societate, ajungând să dețină 0,002% din capitalul social al Ecoserv SRL, iar Ludovica Dumitru 99,998%.

După o zi, în 22.04.2015 s-a încheiat contractul de împrumut în Năsăud, contract pe care și-a pus semnătura Dan Tebanși nu soția acestuia, așa cum era legal în calitate de împrumutator, ceea ce face ca actul să fie fals. În contract se precizează că Dana Teban a împrumutat societatea cu suma de 370.000 lei, operațiune care a fost evidențiată în actele contabile ale societății.

 

Soacra lui Bolfă: ”Teban m-a înșelat și a abuzat de încrederea mea”

 

Tot în data de 22.04.2015 s-a încheiat o promisiune de vânzare-cumpărare, înscris care a fost întocmit și semnat în Năsăud la sediul firmei. Din nou, cel care a semnat a fost Dan Teodor Teban și nu soția acestuia, chiar dacă în act se specifică că această convenție a fost încheiată între DanaTeban și Ludovica Dumitru. Prin această convenție Dana Teban se obligă ca până la data de 01.01.2016, în schimbul sumei de 100.000 de euro, să-i vândă Ludovicăi 50% din capitalul social, cu toate că la data de 22.04.2015 Dana Teban nu era asociat majoritar și nici măcar asociat, întrucât prin actul depus la registru ar fi deținut numai o parte socială în valoare de 10 lei. Actele prin care Dana Teban a devenit asociat majoritar au fost depuse abia în 30.04.2015.

”Dana Teban m-a înșelat și a abuzat de încrederea mea, întrucât a profitat de buna mea credință, de vârsta mea înaintată, de relațiile pe care le am cu fiica și ginerele meu, în încheierea acestor convenții, promițându-mi că îmi va cumpăra 99% din capitalul social și îmi va achita suma de 500.190 lei. Eu neavând reprezentarea clară a acestor convenții și a consecințelor juridice ce decurg din aceasta, am semnat aceste acte, având reprezentarea că Dana Teban îmi va achita suma promisă”, mai susține soacra lui Bolfă.

 

Ședințe fictive și manevre dolosive

 

De asemenea, în 23.04.2015 s-a încheiat un contract de cesiune prin care Ludovica Dumitru a cesionat 500.190 lei părți sociale pe care aceasta le deținea în calitatea de asociat la SC Ecoserv SRL către Dana Teban.În urma acestei cesiuni, rezultă că Dana Teban deține 99,998% din capitalul social și Ludovica deține doar o parte socială, reprezentând 0,002%. De menționat că în această hotărâre nu se stipulează că Dana Teban i-ar fi achitat soacrei lui Bolfă vreo sumă. Și acest înscris, precum și toate actele subsecventeeste considerat a fi fictive, având în vedere că sunt întocmite și semnate la București de soții Teban, iar Ludovica Dumitru susține că aceste acte nu reprezintă voința ei.

”Ședințele adunării generale cu consemnările de date sunt fictive și false, întrucât nu au avut loc asemenea ședință la adunarea generală ale asociațiilor, la perioadele la care se referă aceste înscrisuri. Toate aceste acte mi-au fost aduse spre semnare de fiica și ginerele meu: Maria Adina Bolfă și Petru Bolfă la data de 24.04.2015 la domiciliul meu din localitatea Rebrișoara. Personal nu i-am cunoscut pe soții Teban, decât la data de 03.12.2015, când a avut loc o ședință a adunării generale la care am participat câteva minute, ședință la care a participat doar Dan Teban. Din relatările fiicei mele și a ginerelui meu, Dana Teban nu a fost niciodată în Năsăud, la sediul firmei în perioada 21.04.2015-30.04.2015, când au fost derulate operațiunile cu înscrisurile respective.

De menționat este și faptul că Dan Teodor Teban în manoperele dolosive pe care le-a întreprins a întocmit, redactat și semnat la București înscrisurile denumite Hotărârea AGA nr. 3/21.09.2015, prin care urma să fiu revocată din calitatea de administrator și numirea în această calitate a numitului Doruț Sas. Tot la acea dată a fost întocmit și actul constitutiv prin care a fost înscris în calitate de administrator Doruț Sas. Aceste înscrisuri nu au fost semnate de către mine, deoarece asociatul majoritar, Dana Teban, nu mi-a achitat părțile sociale cesionate”, susține Ludovica Dumitru.

 

Acte concepute în mod viclean și fraudulos

 

Dacă comparăm semnătura de pe cele trei acte constitutive, rezultă fără echivoc că semnăturile Danei Teban diferă de la un act la altul. Soacra lui Bolfă susține că ”prin aceste manopere dolosive folosite de soții Teban este dovedită fapta de înșelăciune și fals, uz de fals, abuz de încredere și constituirea de grup infracțional organizat.

Rezultă fără echivoc că actele dolosive pe care le-au conceput și pus în aplicare de soții Teban au fost întocmite pentru ca Dana Teban să devină asociat majoritar, să mă deposedeze de părțile sociale, fără însă a plăti părțile sociale cesionate. Aceste persoane, dacă erau de bună credință la data de 22.04.2015, nu puteau cunoaște în mod obiectiv dacă eu voi cesiona în viitor și părțile sociale în proporție de 99,9%, dar au conceput aceste acte în mod viclean și fraudulos pentru a mă înșela în această relație”.

LĂSAȚI UN MESAJ