S-a scos la licitaţie proiectul tehnic! Peste 3,5 milioane de euro pentru restaurarea Bisericii Evanghelice

467

În urmă cu circa o săptămână, Primăria Bistriţa a scos la licitaţie contractul privind întocmirea proiectului tehnic, caietul de sarcini, detaliile de execuţie, documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi asistenţa tehnică pe parcursul executării lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Restaurarea Bisericii Evanghelice CA Bistriţa în vederea introducerii sale în circuitul turistic internaţional”, pentru care s-au cerut bani europeni. Pentru acest contract, municipalitatea este dispusă să cheltuiască peste 100.000 de euro.

 

Primăria Bistriţa vrea să restaureze simbolul oraşului prinrepararea elementelor de finisaje şi recondiţionarea tuturor elementelor decorative cu valoare istorică, păstrând soluţiile istorice;reparaţii capitale la instalaţiile electrice, de încălzire, apă şi canalizare;reabilitarea şi restaurarea navelor bisericii, a vitraliilor, picturii si a mobilierului.Proiectul prevede şi realizarea unui punct de atracţie turistică de referinţă prin restaurarea, consolidarea şi refuncţionalizarea bisericiişi consacrarea monumentului istoric ca destinaţie turistică prin sporirea vizibilităţii.

Anul trecut, proiectul „Restaurarea Bisericii Evanghelice CA Bistriţa în vederea introducerii sale în circuitul turistic internaţional” a fost aprobat pentru finanţare cu bani europeni.Valoarea totală a proiectuluide restaurare a Bisericii Evanghelice este de 15.218.694,55 lei, din care 14.205.042,82 lei reprezintă cuantumul finanţării nerambursabile solicitate şi1.013.651,73 lei cofinanţarea din bugetul local. Cheltuielile neeligibile sunt aferente sistemului de sonorizare, scenă şi lumini aferente, precum şi dotările de tip „obiecte de inventar”.

Scopul investiţiei este punerea în siguranţă a Bisericii Evanghelice, monument de interes naţional, protejarea şi punerea în valoare a tuturor valenţelor artistice, în vederea reintegrării în viaţa culturală a comunităţii şi deschiderii obiectivului turismului cultural.

Serviciile de proiectare au costat 45.259 lei şi au fost realizate de SC Utilitas – Centru de cercetare-proiectare în domeniul reabilitării patrimoniului construit SRL din Cluj-Napoca.

Potrivit primarului Ovidiu Creţu, lucrările de execuţie ar trebui să debuteze, în cel mai bun caz, la începutul anului viitor, însă până atunci mai trebuie întocmite nişte documentaţii.

schita restaurarea biserica evanghelica 1

Întocmirea proiectului tehnic, estimat la o sută de mii de euro

Pe 10 februarie, municipalitatea bistriţeană a scos la licitaţie contractul privind întocmirea proiectului tehnic, caietul de sarcini, detaliile de execuţie, documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi asistenţa tehnică pe parcursul executării lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Restaurarea Bisericii Evanghelice CA Bistriţa în vederea introducerii sale în circuitul turistic internaţional”. Contractul este estimat la 461.327,91 lei (aproximativ 100.000 de euro), fără TVA, iar criteriul de atribuire va fi preţul cel mai scăzut. Data limită de depunere a ofertelor este 24 februarie, iar până pe 22 martie municipalitatea estimează că va finaliza evaluarea ofertelor.

Pentru a intra în cursa pentru atribuirea contractului, firmele ofertante vor trebui să prezinte lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care să acopere cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi beneficiarii publici sau privaţi, precum şi să prezinte servicii similare, în baza unuia sau mai multe contracte, în valoare cumulată de minim 400.000 lei fără TVA.

schita restaurarea biserica evanghelica 2

Lucrări efectuate

Potrivit documentaţiei întocmite de Utilitas, în perioada 2008 – 2011 au fost reconstruite şi consolidate turnul şi şarpanta bisericii.

„Nava bisericii a primit învelitoare nouă, a fost reconstruită turla renascentistă de pe pinionul dintre navă şi cor. Paralel s-a executat consolidarea şarpantei peste cor şi înlocuirea învelitorii. Şarpanta turnului a fost reconstruită, învelită cu tablă de cupru, s-au remontat ornamentele de vârf pe turn şi cele patru fiale. În turn s-au montat trei clopote şi un orologiu. În turn a fost implementat un ascensor panoramic, care permite vizitarea turnului şi galeria turnului la cota +38,25 m, de unde poate fi admirată panorama municipiului Bistriţa. (…)

În anul 2012 a fost restaurată sacristia din fondurile proprii ale bisericii, iar în 2013 interiorul corului şi cele patru ferestre gotice din cor.

În anul 2013 a fost consolidată şi restaurată bolta stelată peste nava şi corpul bisericii, decorată cu picturi renascentiste în jurul cheilor şi inelelor de boltă”, arată proiectantul în memoriul documentaţiei.

Potrivit proiectantului, în interior mai sunt de executat următoarele lucrări: consolidarea şi restaurarea interiorului bisericii: pereţii de anvelopă, bolta peste tribună, reabilitarea pardoselilor din nava, cor şi galerie, restaurarea vitraliilor şi tâmplării noi; restaurarea picturii murale şi componentelor artistice din piatră; instalaţii pentru detecţia, semnalizarea şi stingerea incendiilor, instalaţie de semnalizare efracţie, instalaţii electrice de iluminat şi prize, instalaţii electrice de forţă (încălzire şi orga), instalaţii de amplificare sunet şi iluminat scenă; restaurarea corpurilor de iluminat, a mobilierului bisericesc (altar, strane, bănci); amenajarea interioară pentru concerte de orgă şi alte manifestări culturale la parterul bisericii, şi expunere la nivelul galeriei; mobilierul restaurat va prezenta publicului larg ceea mai bogată colecţie de mobilier bisericesc săsesc in situ cuprinzând secolele XVI – XIX; Amenajarea unor platforme de vizitare şi iluminarea podului; şarpanta gotică peste nava şi cor este unicat, având ceea mai mare deschidere dintre şarpantele păstrate şi datate în Transilvania , dar şi în Europa de Est.

De asemenea, în exterior este nevoie de consolidarea şi restaurarea exteriorului bisericii: pereţii de anvelopă cu contraforturile la nava şi corul bisericii, incluzând frontonul vestic care a suferit degradări în incendiul din 2008, restaurarea celor două portice de intrare la nivel de pereţi portaluri, pardoseli, tâmplăria istorică de la portalurile de intrare, re-zugrăvirea unitară a bisericii, inclusiv turnul; restaurarea picturii murale la bolţile porticurilor şi a cadranului solar de pe contrafortul sudic din axul 9; conservarea şi restaurarea componentelor artistice din piatră din exteriorul bisericii şi a turnului; protejarea golurilor la turn împotriva intemperiilor; conservarea şi restaurarea componentelor artistice din fier din exteriorul bisericii; instalaţii electrice de iluminat arhitectural la exterior.

 

Urmează alte lucrări

Principalele categorii de lucrări şi activităţi din cadrul proiectului sunt intervenţii structurale– intervenţii la bolţi intermediare şi ziduri, consolidarea arcelor de la porticele dinspre est; intervenţii la subansamblurile nestructurale –intervenţii de asanare, intervenţii de reabilitare a finisajelor, intervenţii de reabilitare a închiderilor de goluri, intervenţii în vederea vizitării podului; restaurarea componentelor artistice-conservarea şi restaurarea componentelor de epocă şi a picturilor murale, conservarea şi restaurarea componentelor artistice în piatră, conservarea şi restaurarea tâmplăriei şi a mobilierului de epocă, restaurarea vitraliilor, restaurarea elementelor de fier forjat, restaurare mobilier bisericesc, orgă şi amvon; intervenţii privind siguranţa la foc; dotări: PSI, mobilier pentru expunere şi protecţie obiecte de patrimoniu, sistem de sunet, sistem de scenă, sistem de lumini, totem informativ pentru interior/ exterior, cu ecran tactil, audioghid portabil pentru vizitatori; reabilitarea instalaţiei electrice.

LĂSAȚI UN MESAJ