Problemele se ţin scai de doctorul Lucan! ANI l-a găsit în conflict de interese. Care sunt motivele

245

Pe lângă problemele de ordin penal, renumitului medic clujean Mihai Lucan i s-a mai adăugat una. Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat că doctorul Lucan s-a aflat în conflict de interese timp de patru ani, în condiţiile în care firma sa s-a aflat în relaţii contractuale cu Institutul de Urologie din Cluj-Napoca, unde el deţinea funcţia de şef de secţie, dar şi calitatea de membru al Consiliului de Administraţie.

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către LUCAN MIHAI, fost medic șef secție – Secția Clinică Urologie II din cadrul Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, și fost membru în Consiliul de Administrație al Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, anunţă instituţia într-un comunicat.

Potrivit ANI, în perioada 26 iunie 2012 – 30 decembrie 2016, S.C. LUKMED S.R.L., societatea comercială la care acesta împreună cu soția au calitatea de asociați, iar fiul său calitatea de administrator, s-a aflat în relații contactuale cu  Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, în sensul încheierii unui contract de prestări servicii medicale și a patru acte adiționale pentru prelungirea duratei acestuia.

„Persoana evaluată a încălcat astfel dispozițiile art. 178, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 95/2006 potrivit căruia: «Constituie conflict de interese deţinerea de către manager persoană fizică, manager persoană juridică ori reprezentant al persoanei juridice de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii comerciale cu spitalul la care persoana în cauză exercită sau intenţionează să exercite funcţia de manager. Dispoziţia de mai sus se aplică şi în cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei în cauză», art. 185, alin. (15) din același act normativ potrivit căruia: «Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice» și art. 187, alin. (13) din același act normativ potrivit căruia: «Dispoziţiile art. 178, alin. (2) referitoare la conflictul de interese se aplică şi membrilor consiliului de administraţie»„, precizează sursa citată.

 Conform ANI, persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. 

LUCAN MIHAI a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare„, se mai arată în comunicat.

LĂSAȚI UN MESAJ