Liceul Tehnologic de Servicii, încă în aşteptare să fie reabilitat! Municipalitatea a anulat licitaţia pentru întocmirea proiectului tehnic

148

La mai bine de un şi jumătate de când a fost aprobat de către Consiliul Local Bistriţa studiul de fezabilitate care vizează reabilitarea şi modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii din municipiu, administraţia locală nu a intrat nici măcar în posesia proiectului necesar acestei investiţii. Municipalitatea a lansat o licitaţie în acest sens, însă aceasta a fost anulată chiar pe 14 decembrie.

 

În luna martie a anului trecut, consilierii locali au aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea şi modernizarea Liceului Tehnologic de Investiţii din Bistriţa.

În respectivul document au fost prevăzute două scenarii pentru această investiţie, unul în valoare de peste 4 milioane de lei (cu TVA inclus), iar cel de-al doilea în valoare de peste 6,74 milioane lei. Acesta al doilea scenariu, chiar dacă are o valoare mai mare, a fost cel recomandat de firma care a întocmit studiul de fezabilitate.

 

Se vrea extinderea clădirii

Practic municipalitatea a dorit extinderea spaţiului de învăţământ cu un nou corp de clădire, în ideea în care numărul elevilor, care vor dori să urmeze cursurile acestui liceu, va creşte. Totodată s-a ţinut seamă şi de posibila prezenţă în şcoală a persoanelor cu handicap, astfel că este nevoie şi de dotări specifice.

„În vederea măririi spaţiului de învăţământ se propune extinderea clădirii existente cu un corp P+2E. În cadrul acestui corp de clădire, la parter se va realiza o sală multifuncţională, grupuri sanitare, coridor şi casa scării; la etajul I: laboratorul gastro şi ospătărie, coridor şi casa scării, iar la etajul II: 2 săli de clasă, coridor şi casa scării. Extinderea se va realiza pe latura sud-estică a clădirii şcolii, va avea dimensiunile 9,78×23,70 m.

Structura de rezistenţă a extinderii va fi alcătuită din fundaţii continue sub ziduri şi izolate sub stâlpi, structura în cadre din beton armat, pereţi de închidere din zidărie de cărămidă, planşee din beton armat şi învelitoare ceramică cu şarpantă din lemn.

Şarpanta şi învelitoarea extinderii se vor racorda la clădirea existentă”, se precizează în document.

liceul tehnologic bistrita

Două scenarii, diferenţă de aproape 3 milioane lei

Diferenţa de valoare dintre cele două scenarii, de peste 2,7 milioane lei, rezultă tocmai din apariţia unui nou corp de clădire. Astfel, primul scenariu prevede doar reabilitarea şi recompartimentarea clădirii, în timp ce al doilea, pe lângă lucrările amintite, cuprinde şi construirea unui nou corp de clădire.

„În cadrul scenariului nr. 2 se propune executarea aceloraşi categorii de lucrări de construcţii şi instalaţii ca şi la scenariul nr. 1 cu diferenţa că se propune mărirea spaţiului alocat activităţii de învăţământ, potrivit extinderii activităţilor şi creşterii numărului de elevi care doresc specializare în obiectul de activitate al acestei şcoli.

Avantajele scenariului propus constau în mărirea suprafeţei şcolii, construirea unei săli multifuncţionale şi amenajarea unor laboratoare moderne în spaţii noi. Crearea de noi săli de clasă conduce la posibilitatea creşterii numărului de elevi şi descongestionarea spaţiilor existente”, se precizează în SF.

Astfel, pe lângă lucrările de refacere a tuturor branşamentelor de apă, electrice şi de gaze naturale, sunt prevăzute lucrări de îmbunătăţire a izolaţiei termice a anvelopei clădirii, a instalaţiei termice, apei calde menajere şi a sistemelor de ventilaţie şi climatizare. De asemenea, se vor monta panouri solare pentru prepararea apei calde şi fotovoltaice pentru producerea curentului electric şi se vor monta baterii monocomandă termostate pentru spălătoare, se va executa iluminat fluorescent de tip LED cu consum redus şi se vor instala senzori de prezenţă pentru reducerea consumului electric.

În ceea ce priveşte lucrările propriu-zise, de compartimentare, la parter sunt prevăzute grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilităţi. La etajul I este prevăzută realizarea unei săli de clasă prin demolarea peretelui existent între laboratorul gastro şi sala de clasă alăturată, în timp ce la etajul al II-lea vor fi realizate noi grupuri sanitare, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori, iar în locul bibliotecii, care va fi mutată în alt spaţiu, vor fi realizate spaţii pentru arhivă şi pentru cabinetul medical. În studiul de fezabililtate se precizează că pardoseala din parchet de fag va fi înlocuită cu parchet laminat de trafic intens. Totodată, vor fi înlocuite placajele la pereţi, tâmplăria, pereţii vor fi zugrăviţi în întregime, iar gleturile refăcute. Acoperişul va fi înlocuit în întregime, iar pereţii exteriori izolaţi termic.

După executarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare, se va trece la dotarea cu aparatură, echipamente şi mobilier a tuturor încăperilor.

 

Cerinţele municipalităţii

La finele lunii noiembrie, municipalitatea bistriţeană a scos la licitaţie contractul pentru elaborarea fazelor de proiectare în vederea realizării proiectului de reabilitare şi modernizare a liceului bistriţean, suma pusă la bătaie fiind de aproape 43.907 lei, fără TVA.

Conform caietului de sarcini, firma care ar fi câştigat licitaţia, ar fi avut mai multe sarcini de îndeplinit. În primul rând ar fi trebuit să actualizeze SF-ul, întocmit de Civitas Proiectare SRL în anul 2015 şi aprobat anul trecut de aleşii locali, precum şi expertiza tehnică şi auditul energetic. În a doua fază, urma să fie întocmit proiectul tehnic propriu-zis şi detaliile de execuţie, să actualizeze scenariul de securitate la incendiu şi să obţină avizul necesar, să întocmească documentaţia pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism sau orice alte documentaţii solicitate de avizatori pentru obţinerea autorizaţiei de construire, dar şi să întocmească documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire, în conformitate cu legea. De asemenea, în sarcina proiectantului este prevăzută şi actualizarea documentaţiei cadastrale.

Aceste două faze sunt prevăzute să fie finalizate în termen de 4 luni de la semnarea contractului.

Cea de a treia fază cuprinde asistenţa tehnică pe care proiectantul ar trebui să o asigure pe perioada lucrărilor de reabilitare, să întocmească certificatul de performanţă energetică pentru fiecare corp de clădire şi să elaboreze documentaţia cadastrală.

 

Licitaţie anulată

La licitaţia lansată de municipalitatea bistriţeană s-a înscris doar o singură firmă de profil. Mai precis este vorba despre firma băimăreană SC Arhitecure&More SRL, care a fost înfiinţată abia anul acesta în luna august.

Comisia de licitaţie a declarat însă oferta depusă de SRL-ul din Baia Mare, neconformă, din cauză că nu au fost respectate anumite cerinţe din caietul de sarcini, şi astfel a anulat licitaţia chiar zilele trecute, pe 14 decembrie. Conform municipalităţii, procedura de licitaţie va fi reluată.

LĂSAȚI UN MESAJ