Curtea Constituţională a României s-a pronunțat pe concedii și indemnizația de maternitate

225

Curtea Constituţională a României (CCR) a decis, joi, că o formulare din OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, care exclude în anumite cazuri posibilitatea acordării indemnizaţiei de maternitate calculate în raport cu toate contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii plătite de asigurat, este neconstituţională.

Potrivit unui comunicat al CCR  articolul în cauză prevede că „pentru persoana asigurată care se află în două sau mai multe situaţii prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B şi care desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori, la fiecare fiind asigurată conform prezentei ordonanţe de urgenţă, indemnizaţiile se calculează şi se plătesc, după caz, de fiecare angajator”.

 

În urma deliberărilor, plenul CCR a admis cu unanimitate de voturi excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în art. 33 din OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, care exclude posibilitatea acordării indemnizaţiei de maternitate calculate în raport cu toate contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii plătite de asigurat, în alte situaţii decât cele prevăzute expres de textul de lege, este neconstituţională.

„În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională a reţinut că soluţia legislativă (…) are ca efect excluderea unor categorii de asiguraţi de la dreptul de a beneficia de acordarea indemnizaţiei de maternitate calculate în raport cu toate contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii plătite de asigurat, deşi persoanele aflate în ipoteza art.1 alin.(1) lit.A şi B din acelaşi act normative se bucură de acest drept. Curtea a apreciat că această soluţie legislativă este contrară prevederilor art.16 şi art.47 alin.(2) din Constituţie, întrucât, din perspectiva respectării obligaţiei de contribuţie la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, asiguraţii se află în situaţii egale, care nu justifică un tratament juridic diferenţiat”, se precizează în comunicat.

 

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi va fi comunicată Parlamentului, Guvernului şi instanţei judecătoreşti care a sesizat CCR, respectiv Tribunalului Bucureşti – Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale.

LĂSAȚI UN MESAJ