Aproape 400 milioane lei sunt prevăzuți pentru Bistrița-Năsăud de la bugetul de stat

197

Pe lângă proiectul Legii bugetului de stat pentru 2017, Ministerul Finanțelor a prezentat pe site-ul instituției şi anexele care cuprind sumele defalcate din TVA pentru diverse cheltuieli la nivelul judeţelor.

 

Dacă bugetul va fi aprobat în Parlament la finele lunii, județul Bistrița-Năsăud va primi următoarele sume:

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor55.705.000 lei, din care:

10.703.000 lei pentru susţinerea sistemului de protecţia a copilului, 7.616.000 lei pentru susţinerea centrelor de asistenţă a persoanelor cu handicap, 6.731.000 lei pentru produse lactate și panificație, 906.000 lei pentru încurajarea consumului de fructe în şcoli, 22.283.000 lei pentru învăţământul special şi CJRAE, iar 119.000 lei pentru căminele de persoane vârstnice.

 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor284.605.000 lei, din care:

– 213.784.000 lei  pentru  finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat:

– 53.230.000 lei pentru drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare.

– 1.063.000 lei – finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolier,

– 76.000 lei – cămine pentru persoane vârstnice

– 951.000 lei – plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar

– 2.550.000 lei – drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

– 279.000 lei – acordarea suplimentului alimentar.

 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale: 9.445.000 lei.

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale: 46.449.000 lei.

Sume defalcate din TVA  pentru finanţarea cheltuielilor din învăţământul privat sau confesional acreditat, judeţului nostru îi revine suma de 167.000 lei.

Numărul maxim de posturi  finanţate pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult pentru anul 2017 este de 300 posturi.

 
Proiectul de buget pe anul 2017 este configurat pe un cadru macroeconomic cu o valoare a PIB de 815,195 mld. de lei și pe o creștere economică de 5,2%. Deficitul bugetar (cash) este estimat la 2,96% din PIB, în timp ce deficitul ESA este de 2,99% din PIB, cu încadrare în ținta de deficit bugetar de sub 3% din PIB, potrivit Tratatului de la Maastricht.
Veniturile bugetare proiectate pentru 2017 reprezintă 31,3% din PIB, fiind estimate la 254,717 mld. de lei. Cheltuielile bugetare sunt estimate la 278, 817 mld. de lei, ceea ce reprezintă 34,2% din PIB.
Pentru proiectul de buget pe 2017 au fost luați în considerare următorii indicatori macroeconomici: o inflație medie anuală de 1,4%, un câștig mediu salarial net de 2.274 lei și un curs mediu al euro de 4,46 lei. Se așteaptă o majorare a numărului de salariați de 4,3%, concomitent cu reducerea ratei șomajului înregistrat la 4,3% la finalul anului 2017.

LĂSAȚI UN MESAJ